خبرگزاری کار ایران

  • یک کارشناس حوزه انرژی گفت: پروژه دیگری که پاکستان در دستور کار دارد اینکه اکنون به پیشنهاد امریکا قرار است از ترکمنستان و با عبور از مسیر افغانستان به پاکستان…

جدول رده‌بندی فوتبال
جدول بازی های فوتبال
وضعیت آب و هوا