نایب رئیس شورای شهر یزد:

ایلنا: نائب‌رئیس شورای‌شهر یزد با اشاره به تعلل وزارت کشور عنوان کرد: شورای‌شهر انتظار داشت وزارت کشور با صراحت نسبت به موضوع…

پربازدیدترین