نماینده مردم یزد به ایلنا خبرداد؛

ایلنا: رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت و اجاره ‌بهای مسکن که امروز در مجلس مورد…