درگفت وگو با ایلنا مطرح شد:

ایلنا: دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان گفت: تا هفته آینده باقی مانده پول گندم خریداری شده توسط دولت به کشاورزان گلستانی…

پربازدیدترین