رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات گلستان:

ایلنا: رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان گلستان گفت: برابر ماده شصت قانون انتخابات مجلس، هیچ یک از دست اندرکاران…

پربازدیدترین