<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.ir Mon, 05 Dec 2022 05:12:38 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[لغزندگی جاده‌های استان/ رانندگان از سفر غیرضروری پرهیز کنند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1305357 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1305357-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
رئیس پلیس راه استان گلستان گفت: جاده‌ها لغزنده است و رانندگان از سفرهای غیرضروری به ویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر استان پرهیز کنند.
]]>
Sun, 04 Dec 2022 10:18:28 +0000
<![CDATA[۶۲ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1305284 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1305284-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان گفت: 62 درصدی جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و در حال حاضر تعداد بیش از 1600 نفر از بیماران خاص استان ، بصورت رایگان تحت پوشش بیمه درمان این اداره کل قرار دارند.
]]>
Sun, 04 Dec 2022 08:48:55 +0000
<![CDATA[استقرار ۱۰ گروه راهداری در جاده‌های کوهستانی گلستان ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1305176 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1305176-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان گفت: با افزایش فعالیت سامانه بارشی دراستان ۱۰ گروه راهداری در جاده‌های کوهستانی مستقر هستند.
]]>
Sun, 04 Dec 2022 06:01:43 +0000
<![CDATA[۶۰۰ هزار اصله نهال تا پایان سال در گلستان کاشته می‌شود/ تولید بیش از ۲ ونیم میلیون اصله نهال جنگلی]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1305168 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1305168-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان اظهارکرد: ۵ میلیارد تومان اعتبار از سفر ریاست جمهوری به گلستان برای مقابله بیابان زدایی اختصاص یافت و قرار شد در این راستا تا پایان سالجاری ۶۰۰ هزار اصله نهال کاشته شود.
]]>
Sun, 04 Dec 2022 05:50:51 +0000
<![CDATA[معدوم کردن مواد غذایی تاریخ گذشته و غیراستاندارد در گمرک اینچه برون]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1304763 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1304763-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86
دادستان مرکز استان گلستان گفت: مواد غذایی تاریخ گذشته و غیراستاندارد در گمرک اینچه برون معدوم شد.
]]>
Sat, 03 Dec 2022 06:44:41 +0000
<![CDATA[خرید ۷ میلیارد تومان تجهیزات توانبخشی ار ابتدای سالجاری/ ایجاد اشتغال برای ۱۰۰۰ معلول گلستانی]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1304698 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1304698-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
مدیرکل بهزیستی استان گلستان گفت: از ابتدای سالجاری برای ۱۰۰۰ نفر از معلولان گلستانی با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان توانستیم شغل ایجاد کنیم و اعتبارات در حوزه توانبخشی ۵۰ درصد افزایش یافت.
]]>
Sat, 03 Dec 2022 04:20:12 +0000
<![CDATA[اجرای فاز 8 توسعه همراه اول در گلستان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1304697 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1304697-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
مدیر مخابرات منطقه گلستان از اجرای فاز 8 همراه اول در استان خبرداد.
]]>
Sat, 03 Dec 2022 04:17:24 +0000
<![CDATA[تدریس حدود ۲۱ هزار معلم درگلستان/احکام اصلی رتبه بندی ۱۶ هزار معلم صادر شد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1304594 /بخش-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-105/1304594-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان گلستان گفت: در گلستان حدود ۲۱ هزار معلم مشغول به تدریس هستند وصدور احکام ربته بندی تا ۲۰ آذر انجام می شود.
]]>
Fri, 02 Dec 2022 09:28:37 +0000
<![CDATA[گفتاری به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1304544 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1304544-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
در سال‌شمار ایران، همسان با تمامی تقویم های کشورهای دنیا، روز دوازدهم آذر ماه روز جهانی معلولان نامگذاری شده است. این مناسبت مانند تمامی رویدادهایی که ثبت بین المللی می‌شوند بخاطر" یادآوری، گرامیداشت و متمرکز کردن توجه عموم مردم به افرادی است که در جامعه،بواسطه بروز معلولیت،توانایی ها و کارکردهای عمومی آنها، مانند سایرین نبوده و به همین علت، ضرورت دارد جامعه انسانی نسبت به سایر ابعاد روانی.اجتماعی و...این افراد، حساس، متوجه و مسئول باشند.
]]>
Fri, 02 Dec 2022 07:35:30 +0000
<![CDATA[بازارسازی و جذب سرمایه‌گذار ؛ در اولویت برنامه‌‌های صندوق توسعه/ ضرورت شکل‌گیری نظام ملی نوآوری در بخش صنایع‌دستی]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1304537 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1304537-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی کشور در نخستین روز سفر به استان گلستان با تأکید بر این‌که امروز مهم‌ترین دغدغه فعالان صنایع‌دستی، بازار فروش تولیدات است، گفت: برای رفع این دغدغه بازار سازی یکی از برنامه‌های صندوق برای حوزه صنایع‌دستی است.
]]>
Fri, 02 Dec 2022 05:43:10 +0000
<![CDATA[تصادف پژو پارس با کامیون با ۵ مصدوم و یک جان باخته]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1304471 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1304471-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: در پی تصادف کامیون و پژو پارس در جنگل گلستان ۳ تیم از هلال احمر گلستان برای امدادرسانی اعزام شدند و این تصادف ۵ مصدوم و یک جان باخته داشته است.
]]>
Thu, 01 Dec 2022 12:42:25 +0000
<![CDATA[۲۰ آذر آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ابوذر است]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1304393 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1304393-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مسئول بسیج رسانه استان گلستان گفت: ۲۰ آذر آخرین مهلت ارسال آثار به هشتمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر گلستان است و مراسم اختتامیه این جشواره دی ماه برگزار می شود.
]]>
Thu, 01 Dec 2022 08:28:24 +0000
<![CDATA[ثبت نام یک هزار و ۳۹۶ متقاضی گلستانی در طرح حمایت از قانون جوانی جمعیت]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1304388 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1304388-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: در گلستان مجموعاً هزار و ۳۹۶ نفر در طرح حمایت از قانون جوانی جمعیت ثبت نام کردند و همچنین معضل دیگر حوزه جوانی جمعیت، کمبود اراضی بوده که برای رفع این مانع نیازمند همکاری سایر دستگاه های دولتی هستیم.
]]>
Thu, 01 Dec 2022 08:26:25 +0000
<![CDATA[اغتشاشات اخیر فقط با هدف بی ثباتی کشور رقم خورد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1304024 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1304024-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اغتشاشات اخیر فقط با هدف بی ثباتی کشور رقم خورد و سرویس های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که ما در این قائله با شکست مواجه شدیم.
]]>
Wed, 30 Nov 2022 07:56:05 +0000
<![CDATA[پرداخت بیش از 160 میلیارد تومان در یک ماه گذشته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1303910 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1303910-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
رئیس اداره امور مالی اداره کل بیمه سلامت گلستان از پرداخت بیش از 160 میلیارد تومان در یک ماه گذشته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان خبر داد.
]]>
Wed, 30 Nov 2022 05:13:45 +0000
<![CDATA[در شرایط کنونی کارگران باید بتوانند پیگیرخواسته صنفی خود باشند/ دولت و مجلس هر چه زودتر فکری بکنند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1303908 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1303908-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
دبیراجرایی خانه کارگر استان گلستان گفت: خوشتبختانه جامعه کارگری اجازه نداده دشمن از آنها برای اهداف شوم خود استفاده کند.
]]>
Wed, 30 Nov 2022 05:12:04 +0000
<![CDATA[مسئولان به معیشت و رفاه جامعه کارگران و بازنشستگان توجه کنند/ نمایندگان مجلس هم پیگیر امنیت شغلی کارگران باشند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1303906 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1303906-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
معاون سیاسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: جامعه کارگری همیشه در زمان های مختلف همراه نظام و انقلاب بوده و دشمن مثل همیشه فهمید که توانایی براندازی نظام را ندارد.
]]>
Wed, 30 Nov 2022 05:10:05 +0000
<![CDATA[تعرفه تلفن ثابت در گلستان تغییر یافت]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1303409 /بخش-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-105/1303409-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
مدیر عامل شرکت مخابرات استان گلستان گفت: تعرفه تلفن ثابت افزایش نیافته، فقط یک مبلغ حداقل هزینه به عنوان خدمات صوتی تلفن ثابت طبق دستورالعمل ابلاغی ستاد تنظیم بازار برای مشترکان منظور می‌شود.
]]>
Tue, 29 Nov 2022 04:56:56 +0000
<![CDATA[آزادی 21 نفر دیگر از بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر گلستان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1303183 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1303183-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: در پی دستور رئیس قوه قضاییه 21 نفر دیگر ازبازداشتی‌های اغتشاشات اخیر گلستان آزاد می شوند.
]]>
Mon, 28 Nov 2022 10:39:50 +0000
<![CDATA[۱۹۷ پرونده مبارزه با جرائم اقتصادی در گلستان تشکیل شد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1303179 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1303179-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان گفت: طی ۸ ماهه سالجاری در استان ۱۹۷ پرونده مبارزه با جرائم اقتصادی تشکیل شد که در این زمینه ۲۱۴ نفر دستگیر شدند.
]]>
Mon, 28 Nov 2022 10:33:20 +0000