صبح امروز صورت گرفت؛

ایلنا: پیکرهای مطهر 56 شهید دوران دفاع مقدس امروز از مرز خسروی وارد کشور شد.