آمویی به ایلنا خبر داد:

ایلنا: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از انفجاری شیئی مشکوک در نخستین ساعات بامداد امروز در شهرک ولایت الهیه خب…