کد خبر: 678432 A

از سوی تامین اجتماعی انجام شد؛

۹ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان بابت کمک هزینه ازدواج در شهریور امسال از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، پرداخت کمک هزینه ازدواج از جمله تعهدات کوتاه‌‌‌مدت سازمان تأمین اجتماعی است و هر فرد تحت پوشش تامین اجتماعی که ازدواج کند می‌تواند از مزایای این طرح برخوردار شود.

این کمک هزینه به بیمه‌شدگانی که برای اولین بار ازدواج می‌کنند، پرداخت می‌شــود و میزان آن معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده است. مزد یا حقوق متوســط هر بیمه‌شــده از تقســیم کردن مجموع حقوق دریافتی بیمه‌شــده در دو ســال قبل از ازدواج که برمبنای آن از وی حق بیمه کسر شده است، بر عدد ۲۴ به دست می‌آید.

در صورتی که زوجین هر دو شرایط قانونی دریافت کمک هزینه ازدواج را داشته باشند، این کمک هزینه به هر دو نفر قابل پرداخت است.

دارا بودن حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه در پنج سال قبل از تاریخ ازدواج از مهمترین شرایط قانونی دریافت کمک هزینه ازدواج به شمار می‌‌‌‌رود. همچنین این کمک هزینه تنها برای اولین ازدواج افراد واجد شرایط قابل پرداخت است.

گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی طی شهریور ماه ۹۷ به ۵۶۶۳ نفر کمک هزینه ازدواج پرداخت کرده و مجموع مبالغ پرداختی به این افراد ۹۳ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال است.

سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر