کد خبر: 656487 A

توسط موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی؛

نخستین «مدرسه تابستانی تامین اجتماعی» برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی نخستین مدرسه تابستانی تامین اجتماعی را برگزار می‌کند.

مدل سازی و روش‌های مقداری در تامین اجتماعی، بازار کار و تامین اجتماعی، بازار سرمایه و تامین اجتماعی و تامین مالی و تحلیل قوانین حوزه تامین اجتماعی از محورهای اصلی مدرسه تابستانی تامین اجتماعی است.

مدرسه تابستانی تامین اجتماعی از شنبه ۱۰ شهریور آغاز و چهارشنبه ۲۱ شهریور پایان می‌یابد.

مدرسه

مدرسه تابستانی تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر