کد خبر: 649434 A

اعتصاب کارگران گسترش آهن راه در حالی به روز ششم رسیده است که کارگران واحد شرفخانه روز گذشته از حضور در پروژه‌ی جدید ممانعت کردند. مدیر پروژه این شرکت گفت: کارفرما در حال پیگیری مطالبات کارگران است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتصاب کارگران شرکت « گسترش آهن راه» در اعتراض به حقوق معوقه خود؛ امروز به روز ششم رسید.

یکی از کارگران واحد سوفیان واقع در آذربایجان گفت: امروز ششمین روز از اعتصاب سراسری کارگران شرکت گسترش آهن راه حوزه آذربایجان است. در صحبت‌هایی که کارفرمای شرکت در حضور مدیرکل راه‌آهن ناحیه آذربایجان با کارگران انجام داد، قرار بر این شد که تا ۵مرداد ماه حقوق معوقه اردیبهشت ماه به کارگران پرداخت شود اما هنوز هیچ پرداختی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: روز گذشته در ناحیه شرفخانه یک پروژه به کارگران محول شد اما کارگران این واحد در اعتراض به عدم وصول مطالباتشان از حضور و انجام پروژه ممانعت کردند. 

طاهر عتیق (مدیر پروژه گسترش آهن راه واحد آذربایجان) نیز با تایید این خبر گفت: کارفرما در حال پیگیری مطالبات کارگران است و پروژه شرفخانه با کارگران واحدهای دیگر در حال انجام است.

اعتصاب کارگران گسترش آهن راه سوفیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر