کد خبر: 1177100 A

شمارۀ ۵۸ فصلنامۀ تأمین اجتماعی منتشر شد

پنجاه وهشتمین شمارۀ فصلنامۀ تأمین اجتماعی منتشر شد.

شمارۀ ۵۸ فصلنامۀ تأمین اجتماعی منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در این شماره از فصلنامه، نویسنده در مقالۀ نخست با عنوان «به‌کارگیری استراتژی تصمیم‌گیری پاندا جهت ارزیابی مدیریت عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در شرایط بحران کرونا» به دنبال مطالعه، شناسایی و ارزیابی اقدامات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در شرایط بحران کرونا با استفاده از استراتژی تصمیم‌گیری پاندا و ویژگی‌ها و نیز مزیت‌های این استراتژی است. 

مقالۀ دوم با عنوان «تأثیرات کرونا بر زندگی زنان سرپرست خانوار منطقۀ یک تهران (اوین/ درکه)» مطالعه‌ای کیفی است که به بررسی و واکاوی اثرات فقر در میان زنان سرپرست خانوار پس از پاندمی کرونا می‌پردازد و در صدد است ماهیت و ابعاد آن را در بین زنان مورد مطالعه قرار دهد. 

سومین مقالۀ این شماره با عنوان «ارزیابی ریسک ایمنی و ارگونومیکی در شرکت‌های زیرمجموعۀ سازمان تأمین اجتماعی» به دسته‌بندی ریسک‌های ایمنی و ارزیابی آن‌ها در شرکت‌های زیرمجموعۀ سازمان اختصاص دارد. در این مقاله نتایج بررسی ده شرکت تابعۀ شستا آمده است. 

نویسندگان مقالۀ چهارم با عنوان «ارائۀ خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی؛ مسائل و چالش‌های موجود» کوشیدند مهم‌ترین اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را شناسایی کنند و ساختار ارائۀ خدمات فرهنگی و اجتماعی سازمان به بازنشستگان را آسیب‌شناسی نمایند. 

در مقالۀ پنجم با عنوان «تأملی بر حمایت‌های تقنینی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا از زنان کارگر در حیطۀ دستمزد برابر و تأمین اجتماعی» با مطالعۀ تطبیقی قوانین موجود در ایران و آمریکا در حوزۀ کار زنان در حیطۀ دستمزد برابر و تأمین اجتماعی، عملکرد ایالات متحده در شناسایی برخی حقوق کار بانوان ارزیابی و عملکرد ایران تا حدی روشن شده است. 

مقالۀ ششم این شماره نیز مقاله‌ای تطبیقی است با عنوان «مطالعۀ سیاست‌های مراقبت از سالمندان در کشورهای توسعه‌یافته». مسئله‌شدنِ مراقبت از سالمندان در دنیای امروز نویسنده را به مرورِ تجربۀ سه کشور توسعه‌یافته، یعنی چین، آمریکا و سوئد دربارۀ سیاست‌های مراقبت از سالمندان سوق داده است. 

عنوان مقالۀ هفتم، یعنی «تأثیر اقدامات توسعۀ رهبری بر عملکرد سازمان با میانجیگری سرمایۀ انسانی و اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی (مور مطالعه: استان گلستان)» گویای هدف نویسنده در بررسی تأثیر اقدامات رهبری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایۀ انسانی و سرمایۀ اجتماعی در تأمین اجتماعی استان گلستان است. 

مقالۀ هشتم این شماره ترجمه‌ای است از مقاله‌ای به قلم بونی رابنستاین مونتانو، جودا بوچوالتر و جِی لیبوویتز تحت عنوان «مدیریت دانش: مطالعۀ موردی ادارۀ تأمین اجتماعی ایالات متحدۀ آمریکا»، که حاوی توصیه‌ها و پیشنهاداتی دربارۀ چگونگی حفظ منابع ارزشمند دانش به‌صورت مطلوب به یاری فرایند مدیریت دانش است. 

در بخش کتابشناسی این شماره کتاب حکمرانی شایسته معرفی شده است. این کتاب که مفاهیم، نظریه‌ها و مدل مشارکت ذی‌نفعان در فعالیت‌های صندوق بازنشستگی کشوری را توضیح می‌دهد، به سفارش مؤسسۀ راهبردهای بازنشستگی صبا «نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری» تدوین و در سال جاری توسط انتشارت روزنه روانۀ بازار شده است. 

جهت دریافت مقالات به سامانۀ فصلنامۀ تأمین اجتماعی به آدرس qjo. ssor. ir مراجعه کنید.

انتهای پیام/
فصلنامۀ تأمین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
تبلیغات
ارسال نظر