کد خبر: 1281400 A

نتایج تکمیلی رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو آقایان

رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو در گروه مردان امروز شنبه دوم مهرماه در سالن خانه تکواندو برگزار شد.

نتایج تکمیلی رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو آقایان

به گزارش ایلنا، با توجه به در پیش بودن رقابت های تکواندو قهرمانی جهان، با نظر سرمربی تیم ملی تکواندو، رقابت‌های انتخابی با هدف شناخت نفرات اعزامی به این مسابقات امروز شنبه دوم مهرماه از ساعت ۹ صبح در محل سالن خانه تکواندو با قضاوت داوران رسمی فدراسیون برگزار شد.

با نظر کادر فنی سجاد مردانی، میرهاشم حسینی، فرزان عاشورزاده، علیرضا نادعلیان، علی اصغر علیمرادیان، مهدی حاجی موسایی، امیرحسین محمدخانلو، علی نجفی، آرمین هادی پور، محمد حسین یزدانی، دانیال بزرگی، متین رضایی، امیر عباس رهنما، حسین لطفی، محمد مهدی عمادی، امیر محمد بخشی، مهران برخورداری، علی احمدی، ابولفضل عباسی، رضا کلهر، محمد صادق دهقانی و ابولفضل زندی در این مسابقات حضور داشتند.

نتایج آنلاین این رقابت ها به ترتیب به شرح ذیل است:

وزن اول

ابوالفضل زندی یک - علی اصغر علی مرادیان 2

راند اول: 7 بر 4 برنده علی مرادیان

راند دوم: برنده زندی به دلیل پاور بیشتر

راند سوم: 4 بر صفر برنده علی مرادیان

وزن سوم

امیرحسین محمدخانلو یک - متین رضایی 2

راند اول: 5 بر 5 برنده متین

راند دوم: 10 بر 8 برنده محمدخانلو

راند سوم: 19 بر 7 برنده متین

وزن هفتم 

علی احمدی صفر  - ابوالفضل عباسی 2

راند اول: 6 بر 5 برنده ابوالفضل

راند دوم: 5 بر 3 برنده ابوالفضل

وزن چهارم

دانیال بزرگی صفر - محمدمهدی عمادی 2

راند اول: 16 بر 12 برنده عمادی

راند دوم: 8 بر 3 برنده عمادی 

وزن هشتم

علیرضا نادعلیان یک - علی نجفی 2

راند اول: 6 بر صفر برنده نجفی

راند دوم: 11 بر 4 برنده نادعلیان

راند سوم: 6 بر 5 برنده نجفی

وزن اول

ابوالفضل زندی یک - مهدی حاجی موسائی 2

راند اول: 9 بر 7 برنده زندی

راند دوم: 9 بر 5 برنده حاجی موسائی

راند سوم: 7 بر صفر برنده حاجی موسائی

وزن دوم

حسین لطفی 2 - امیرعباس رهنما صفر

راند اول: 6 بر 2 برنده لطفی

راند دوم: 3 بر صفر برنده لطفی

وزن سوم

فرزان عاشورزاده یک - محمد صادق دهقانی 2

راند اول: 9 بر صفر برنده فرزان 

راند دوم: 9 بر 2 برنده دهقانی

راند سوم: 4 بر یک برنده دهقانی

وزن پنجم

امیرمحمد بخشی صفر - میرهاشم حسینی 2

راند اول: 6 بر 4 برنده میرهاشم

راند دوم: 4 بر 2 برنده میرهاشم

وزن ششم

محمدحسین یزدانی صفر - مهران برخورداری 2

راند اول: 7 بر 6 برنده برخورداری

راند دوم: 6 بر 4 برنده مهران برخورداری

وزن سوم

فرزان عاشورزاده 2 - متین رضایی صفر

راند اول: 9 بر 4 برنده فرزان

راند دوم: 9 بر 4 برنده فرزان

وزن سوم

محمد صادق دهقانی 2 - امیرحسین محمدخانلو یک

راند اول: 10 بر 2 برنده دهقانی

راند دوم: 3 بر 2 برنده محمدخانلو

راند سوم: 9 بر 9 برنده دهقانی

وزن چهارم

محمدمهدی عمادی صفر - رضا کلهر 2

راند اول: 6 بر یک برنده کلهر

راند دوم: 13 بر 8 برنده کلهر

وزن اول

علی اصغر علی مرادیان - مهدی حاجی موسائی 

راند اول: 4 بر 3 برنده حاجی موسائی

راند دوم: 7 بر 6 برنده حاجی موسائی 

وزن هشتم 

سجاد مردانی یک - علی نجفی 2

راند اول: 7 بر 6 برنده نجفی

راند دوم: 4 بر 3 برنده مردانی

راند سوم: تساوی - برنده نجفی به دلیل پاور بیشتر

وزن سوم

متین رضایی یک - محمدصادق دهقانی 2

راند اول: 7 بر یک برنده رضایی

راند دوم: 3 بر 2 برنده دهقانی

راند سوم: 5 بر 4 برنده دهقانی 

وزن سوم

فرزان عاشورزاده 2 - امیرحسین محمدخانلو صفر

راند اول: 5 بر 3 برنده فرزان

راند دوم: 9 بر یک برنده فرزان 

وزن چهارم

دانیال بزرگی صفر - رضا کلهر 2

راند اول: 9 بر 6 برنده کلهر

راند دوم: 7 بر یک برنده کلهر

وزن هشتم

سجاد مردانی یک - علیرضا نادعلیان 2

راند اول: یک بر صفر برنده نادعلیان

راند دوم: یک بر صفر برنده مردانی

راند سوم: 2 بر یک برنده نادعلیان

وزن چهارم

دانیال بزرگی - محمدمهدی عمادی 

راند اول: 4 بر 3 برنده بزرگی

راند دوم: یک بر صفر برنده عمادی

راند سوم: 4 بر 3 برنده عمادی

 

انتهای پیام/
تکواندو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر