اکبر اعلمی مطرح کرد؛

ایلنا: آیا متولیان خصوص‌ سازی حاضرند با‌ این استدلال که کسی پیشنهاد قیمت بالاتر را نمی‌دهد منزل خود را به یک دهم قیمت آن…

پربازدیدترین