ایلنا: کارگران شهرداری کوت عبدالله گفتند: با تغییر پیمانکار بخشی از مشکلات کارگران حل شد و در حال حاضر هم حقوق خود را به موقع…

پربازدیدترین