رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور مطرح کرد:

ایلنا: حسینی‌نیا در مورد مزد مربیانِ خرید خدماتِ گفت: ما وضعیتِ تمام همتایان را در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، جامع علمی…

پربازدیدترین