در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

ایلنا: یک فعال حقوق صنفی کارگران ساختمانی در استان تهران از ادامه روند واگذاری صحت هویت صنفی اشخاص متقاضی استفاده از سهمیه…