رییس سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور:

ایلنا: سلیمان پاک‌سرشت با انتقاد از سیستم مدرک‌گرایی ایران یکی از دلایل بیکاری جوانان را عدم مهارت‌آموزی در سیستم آموزش و…