خبرگزاری کار ایران

انتشار مقالات همایش ملّی تاریخ فرهنگی در ایران در دو جلد

asdasd
کد خبر : ۱۴۷۷۷۷۴

مجموعه مقالات همایش ملّی تاریخ فرهنگی در ایران با عنوان «تأملاتی در باب تاریخ فرهنگی» توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به صورت کتاب دو جلدی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجموعه مقالات همایش ملّی تاریخ فرهنگی در ایران با همت محمدامیر احمدزاده به‌تازگی توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با قیمت ۳۵۰هزار تومان منتشر شده است.

همایش ملی تاریخ فرهنگی با هدف تولید محتوای مرتبط با مباحث و رویکردهای تاریخ فرهنگی در دوم اسفند ۱۴۰۱ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد و مورد استقبال پژوهشگران و استادان رشته‌های تاریخ، مطالعات فرهنگی، جامعه‌شناسی و ادبیات قرار گرفت. وجه بینارشته‌ای رویکرد تاریخ فرهنگی باعث شد تا در عرصه‌های مختلف به مثابه روش و رویکرد مورد استفاده قرار گیرد.

این‌اثر بنا به اقتضائات موجود در جامعه علمی (اهل تاریخ و جامعه شناسی) فراهم شده و تصمیم دارد تا کاربست رویکردهای جدید به مفهوم عمیق‌تر و گسترده‌تری از معرفت میان رشته‌ای کمک کند.

 چیستی، مفاهیم و مبانی نظری تاریخ فرهنگی، سیری کوتاه در تاریخ بلندِ «عشق» / تقی پورنامداریان، تأملی در ماهیت و مبانی تاریخ فرهنگی/ علیرضا ملائی توانی، تاریخ فرهنگی: سنتز بین رشته‌ای یا ضرورت تکامل دانش تاریخ/ حسینعلی نوذری، مسئله معرفت بخشی، عینیت و روایتمندی در تاریخ فرهنگی از منظر فلسفه علم تاریخ/ کاظم کاظمی، از تاریخ فرهنگی به تاریخ نگاری فرهنگی: روایت تاریخ، معنا و قدرت/ زهیر صیامیان گرجی، از علوم فرهنگیِ دیلتای تا تاریخ فرهنگی جدید/ امیرحسین حاتمی، پیر بوردیو و سهم وی در تاریخ فرهنگی جدید/ محمد پورترکارونی و زهره دهقان پور، درآمدی بر تاریخ فرهنگی احساسات و امکان کاربست آن در تاریخ ایران/ بهزاد کریمی، پیدایش جدید مفهوم حافظه تاریخی/ بیستون الجمور، معنای فرهیختگی (Bildung) و فرهنگ در اندیشه هگل، تفسیری از حقیقت و روش گادامر/ مهدی اصفهانی، از سپهر نشانه‌ای تا بی‌نهایت فرهنگی: حافظه‌ی فرهنگی به روایت نظریه‌ها/ احمد شاکری و آرزو سلیمانی، نقش رسانه‌ها در حیات ذهن: بازسازی و بازی با حافظه جمعی ایرانیان/ سیده زهرا اجاق، سهم ویلهلم دیلتای در تکوین نظری- روش شناختی فلسفه فرهنگ/ مالک شجاعی، روش مشاهده مشارکتی و اهمیت آن در علم تاریخ و تاریخ فرهنگی/ یعقوب خزائی، مسئلۀ «روش» در پژوهش‌های «تاریخ فرهنگی» و روش - نظریۀ «تاریخ مفهوم/ نیره دلیر، بررسی امکان کاربست روش تحلیل تاریخی-گفتمانی در مطالعات تاریخ فرهنگی؛ نمونه موردی مفهوم«هویت»/ فاطمه طاهرخانی، تحلیل نظاممند پژوهشهای مطالعات فرهنگی با رویکرد تاریخ فرهنگی/ لیلا باقری، تاریخ فرهنگی و بررسی آن در ایران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۴۰۱ در مطبوعات ایران؛ پیشنهاداتی برای پژوهش/ عباس میرزایی، ادبیات عامه به‌منزلة منبع پژوهش در تاریخ فرهنگی: جستاری درباره جایگاه زنان در فرهنگ لرستان/ توران طولابی، کارکردهای اسناد خاندانی در مطالعه تاریخ فرهنگی/ فرهاد نام برادرشاد، بازنمایی تاریخ فرهنگی در متون تاریخی فارسی (تا سده پنجم)/ محمد رضا یوسفی، بررسی مقایسهای بازتاب فرهنگ عامه در اشعار شهریار و کریمی مراغهای/ رمضان رضائی و پری ناز علی اکبری، مجازات مرگ؛ خوانشی از منظر تاریخ فرهنگی/ مرتضی قلیچ و مرتضی رستمی، بازنمایی «مرگ بی‌مرگی» در مثنوی معنوی مولوی/ علیرضا شعبانلو، بدن و گفتمانهای رفتاری در بسترمکان و فضا در تاریخ فرهنگی ایران معاصر/ فائزه توکلی، تاریخ فرهنگی دست دادن؛ نماد دگرگونی در آداب معاشرتی ایرانیان دوره قاجار/ رضا بیگدلو، شکل‌شناسی و تحلیل ساختاری عشق در داستان بیژن و منیژه/ زهره فیضی پور، تاریخ فرهنگی یا فرهنگ تاریخی؛ تحلیل نشانه‌معناشناختی تاریخ فرهنگی از منظر تابلوهای عاشورا/ محمد هاتفی، تاریخ فرهنگی موقعیت درویشان در دوره صفوی/ سیدمحمدحسین محمدی و زهرا اسکندری فرد، تاریخ فرهنگی و موزه‌ها؛ گذار از خاطره فردی به خاطره جمعی در خانه‌موزه‌ها/ بهرنگ ذوالفقاری، تاریخ فرهنگی نقشهای تجسم یافته بر فرشهای دست بافت جنوب خراسان بزرگ بر اساس رویکرد نشانه- معناشناسی) / مریم ظهوریان، آئین سلام ملی در دوره قاجار (کارکردها و ضرورت‌های سیاسی_فرهنگی) / حسن زندیه و حسین فرازمند، تجلی میترائیسم در مراسم آیینی بارانخواهی گا-رُووا (گاوربایی) در لرستان/ رضا کوشکی، محمد بهرامی، موسی سبزی، حسین صدیقیان، روایت فرودستی؛ نوکری در منزل ارباب (روایت‌ها: منطقۀ تالش در گیلان) / حمید عباداللهی چنذانق، سولماز آوریده، تاریخ فرهنگی مفهوم صلح در دوره هخامنشی/ مهسا ویسی، تاریخ تحولات کارکرد زیبایی‌شناختی فرهنگ استحمام در دوره قاجار و پهلوی/ میثم غلامپور، تاریخ فرهنگی ینگی‌دنیا در ایران دوره قاجار/ فرشته جهانی، واکاوی تاریخ فرهنگی جهان عرب (مطالعه موردی؛ خاندان سلطنتی آلصباح در کویت/ مریم هاشمی، تاریخ فرهنگی؛ برهم کنش فرهنگ‌های مغولی و ایران اسلامی در دوره ایلخانی/ محبوبه شرفی، بازتاب عناصر تاریخ فرهنگی ایران در سفرنامه ابوالحسن الندوی/ معصومه نعمتی قزوینی، تاریخ فرهنگی موسسات تمدنی جدید (مطالعه موردی تلگرافخانه بوشهر در دوره قاجار)/ امید زاهد، تاریخ فرهنگی اسکندر در ایران باستان/ شهناز حجتی نجف‌آبادی، بررسی مقوله‌های تاریخ فرهنگی در متون جغرافیایی سدة چهارم هجری/ یاسر ملازئی، تاریخ فرهنگی لوطی‌گری در تبریز در دوره مشروطه (رجب ۱۳۲۴-رمضان ۱۳۲۶ه. ق) / جمال پیرهمرد شتربان، کارکردهای فرهنگی طریقت خالدیه نقشبندیه در چارچوب جغرافیای ایران و عثمانی برپایه دیدگاههای اریک هابزبام/ اسماعیل شمس، نقش ماهیت دینی و انسان دوستانه نوروز و مهرگان -به عنوان نمادی از تاریخ فرهنگی ایران - در تداوم و گسترش آن در جهان اسلام/ حمید اشرفی خیرآبادی، باورمندی ایرانیان باستان به نقش فرازمینی فلز/ زهره شیرین بخش، عسل در شریعت زردشتی دورۀ ساسانی/ علیرضا کچویی، نقش مراسم آیینی در توسعه فرهنگ ایران باستان/ مهناز مرتضوی، مفهوم فرهنگی اصطلاح «ایران» در روایات ملی (مطالعه موردی: روایات خاندان رستم)/ سامان روزبهانی و کلثوم غضنفری، بررسی تطبیقی مفهوم خِرَدورزی در هویّت ایرانی قبل و بعد از اسلام با تکیه بر شاهنامه و نهج البلاغه/ علیرضا امامی و مهسا عربپور، زبان‌‌حال‌سرایی در مقتل‌های عاشورا (روایت حضرت علی‌اکبر(علیه السلام) در مقتل تاریخی- داستانی طوفان البکاء/ زهرا حیاتی، تأثیر استقرار اقوام کوچنده بر تاریخ فرهنگی و توسعه هنر صنعت‌ها در بشرویه (خراسان جنوبی) در قرون میانه اسلامی)/ راحله محمدعلینژاد، سامان فرزین، نقش نخبگان ایرانی در تحول اوضاع فرهنگی بغداد در سده هفتم هجری/ حمید کرمی‌پور؛ ابوالفضل سلیمانی گواری، مفهوم، شخصیت فرد کُرد از آرای مؤرخان دربار شاه عباس اول (۹۹۶-۱۰۳۸ق) (اسکندر بیگ ترکمان) و (ملال جلال الدین منجم) / کاروان محمد مجید، بررسی وضعیت لباس و استفاده از آن در اختلافات سیاسی و مذهبی (از آغاز عصر صفوی تا دوره شاه عباس اول)/ ظریفه کاظمی، نقش آیین تعزیه در بسط فرهنگ محرم و سوگواری در عصر ناصری/ مجتبی گراوند، طاهره نظری ایلخانی آبادی وتاریخنگاری زنان در سپهر تاریخ نگاری سنتی (نمونه تاریخ اردلان مستوره کردستانی) / کوروش فتحی ازجمله مقالات ارایه شده در این کتاب هستند.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
   پیشنهاد امروز