خبرگزاری کار ایران

| 07:00   
کد خبر : ۱۳۶۶۲۳۳

فراخوان ارسال مقاله به دوفصلنامه علمی پیام باستان‌شناس

دوفصلنامه علمی پیام باستان‌شناس در دور جدید انتشار آمادگی خود را جهت پذیرش و انتشار مقالات علمی در زمینه گرایش‌های مختلف باستان‌شناسی، علوم میان‌رشته‌ای و آن دسته از مقالات تخصصی حوزه‌های علمی مرتبط اعلام کرد.

فراخوان ارسال مقاله به دوفصلنامه علمی پیام باستان‌شناس

به گزارش خبرنگار ایلنا، دوفصلنامه علمی پیام باستان‌شناس فعالیت خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز کرد و تا سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۵ شماره منتشر نمود. سپس برای مدتی متوقف شد، تا اینکه در سال ۱۴۰۱ مجدداً با مسئولین جدید فعالیت خود را از سرگرفت و دو شمارة ۲۶ و ۲۷ از دورة ۱۴ را منتشر کرد. 

اکنون این دوفصلنامه به سردبیری سید رسول موسوی حاجی (استاد دانشگاه مازندران) و مدیر مسئولی فرزاد مافی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) فعالیت خود را از سر گرفته و اساتیدی همچون محمود طاووسی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)، علیرضا هژبری نوبری (استاد دانشگاه تربیت مدرس)، حسن فاضلی نشلی (استاد دانشگاه تهران)، حکمت‌الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران)، محمد مرتضایی (دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی)، اکبر عابدی (دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز)، رضا مهرآفرین (دانشیار دانشگاه مازندران)، محمد عارف (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)، بیتا سودایی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا) و لیدا بلیلان اصل (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) اعضای هیأت تحریریه آن هستند. 

در حال حاضر، این نشریه آماده پذیرش و انتشار مقالات علمی پژوهشگران ارجمند در زمینه گرایش‌های مختلف باستان‌شناسی (پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی)، علوم میان‌رشته‌ای (باستان‌سنجی، دیرین‌اقلیم‌شناسی، باستان‌ژنتیک و…) و نیز آن دسته از مقالات تخصصی حوزه‌های علمی مرتبط (تاریخ هنر، مطالعات معماری، پژوهش هنر، مرمت و زبان‌های باستانی و…) است که در روند پژوهش و تدوین آن‌ها از یافته‌ها، روش‌ها و رویکردهای باستان‌شناسی بهره گرفته شده است و نتایج آن‌ها به گسترش قلمروی دانش باستان‌شناسی کمک می‌نماید. 

مقالات توسط حداقل ۲ داور، دوسو ناشناس داوری خواهند شد و مدت زمان بررسی اولیه مقالات سه روز است. زمان داوری نیز حداکثر ۳ ماه خواهد بود و هزینۀ داوری و انتشار مقاله رایگان است. همچنین دسترسی به اصل مقالات نیز رایگان خواهد بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      پیشنهاد امروز