کد خبر: 1251300 A

همایش میراث باستان‌شناختی و بازخوانی هویت ملی ایرانی، از نگاه غربی، از نگاه ایرانی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، پژوهشکدۀ زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همایش میراث باستان‌شناختی و بازخوانی هویت ملی ایرانی، از نگاه غربی، از نگاه ایرانی را به دبیری علمی سیروس نصراله‌زاده و دبیری اجرایی شاهین آریامنش در آذرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد کرد. 

بر همگان آشکار است که فرهنگ و تمدنِ پربار ایرانی که به سده‌ها بلکه هزاره‌های دور و دراز بازمی‌گردد، سالیانی است بر جهان سایه می‌افکند. این فرهنگ و تمدن سایه‌گستر را نیاکان ما ایرانیان با همۀ فراز و فرودها نسل به نسل پاس داشته‌اند و میراث آن را به نسل امروزین منتقل کرده‌اند. از همین روی پاسداری از این میراث کهن و بِشکوه وظیفۀ همۀ ایرانیان و میراث‌برانی است که دل در گرو این آب و خاک و میراث آن دارند. 

کاوش‌های باستان‌شناسی به‌عنوان دانشی تازه تاریخ‌نگاری ما و بسیاری از کشورها را دگرگون کرده است. این دگرگونی تاریخ‌نگاری، ما را با گذشته تازه‌ای مواجهه ساخته است که آیا بر مسئله هویت ما تأثیر گذاشته است یا خیر. در این دویست سال مواجهه ما و غرب تشدیدتر شده است و نگاه آنان به ما بر اساس منافع و دانش خودشان بوده است که منافع و مضراتی داشته است؛ حال در بازگشت به این دوران و بررسی تاریخی آن، به جایگاه مطالعات باستان‌شناسی و اهمیت آن در تاریخ‌نگاری جدید ایران و توجه به هویت تاریخی ایرانیان پرداخته خواهد شد. 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با هدف پرداختن به پیشینۀ شرق‌شناسی و آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران و نیز پاسداری و فرهنگ‌سازی برای حفظ این میراث باستان‌شناختی و جلوگیری از رنگ‌باختن این گوهر درخشان بر آن است تا همایش میراث باستان‌شناختی و بازخوانی هویت ملی ایرانی، از نگاه غربی، از نگاه ایرانی را با همکاری سازمان‌ها و نهادهای علمی به دبیری علمی سیروس نصراله‌زاده و دبیری اجرایی شاهین آریامنش در ۱۵ و ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار کند.

انتهای پیام/
کاوش‌های باستانشناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر