در ممسنی استان فارس رخ داد؛

ایلنا: رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ممسنی جزئیات ربوده شدن دانش آموز در نورآباد استان فارس را تشریح کرد.