پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

آخرین روز ثبت نام انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه ۱۴ خردادماه آغاز شد و داوطلبان با حضور در وزارت کشور ثبت نام خود را نجام می دهند.

عکاس: علیرضا خضرایی
کد خبر : ۱۴۸۹۵۰۲