در پی حساسیت های ایجاد شده طی چند روز گذشته پیرو تخریب وتملک  بافت تاریخی شیرازپیرامون طرح توسعه حرم های مطهر، مسئولان استانی و کشوری جهت شفاف سازی با خبرنگاران و دوستداران میراث فرهنگی از بافت تاریخی شیراز دیدن کردند.

 

 

کد خبر: 1331081