کد خبر: 223154 A

/ نمایشگاه مطبوعات - غرفه ایلنا /

قبرس شمالی بازاری ارز آور برای تجار ایرانی / قبرس شمالی دبی دوم برای تجار ایرانی

ما باید درچارچوب قوانین بین المللی یک دروازه مطمئن از این کشور برای خودمان ایجاد کنیم.

قبرس شمالی بازاری ارز آور برای تجار ایرانی / قبرس شمالی دبی دوم برای تجار ایرانی

سفیر اقتصادی قبرس شمالی درایران خطاب به سرمایه گذاران و تجار تاکید کرد: به قبرس شمالی امروز نگاهی همچون دبی ۳۵ سال پیش داشته باشید.

کریم خسرویان با حضور در غرفه خبرگزاری ایلنا در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها از کشور قبرس شمالی به عنوان بازاری بکر جهت سرمایه گذاری تجار و بازرگانان یاد کرد.

وی افزود: اگر بازار این کشور برای تجار و بازرگانان این کشور شناخته شود می تواند پتانسیل مثبتی برای تجارت، صادرات و کشتیرانی باشد.

خسرویان تاکید کرد: ما باید درچارچوب قوانین بین المللی یک دروازه مطمئن از این کشور برای خودمان ایجاد کنیم.

سفیر اقتصادی قبرس شمالی در ایران بازار این کشور را به دبی سی و پنج سال پیش تشبیه کرد و از سرمایه گذاران و تجار دعوت کرد توجه ویژه به این بازار دست نخورده داشته باشند.

مشروح این گفت وگو به زودی منتشر خواهد شد.

ارز ایران تجارت دبی سرمایه گذاران سرمایه گذاری مطبوعات نمایشگاه بین المللی قبرس تجار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر