رئیس مجمع نمایندگان استان مطرح کرد:

ایلنا: رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان گفت: کاهش تعرفه های آب و برق و انتقال آب از دریا دو مطالبه جدی مردم سیستان و…