<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.ir Tue, 23 Jul 2019 11:44:48 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[گروگان ۱۴ ساله زاهدانی به آغوش خانواده اش بازگشت]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-789516 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/789516-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
گروگان ۱۴ ساله زاهدانی پس از یک هفته اسارت به آغوش خانواده‌اش بازگشت.
]]>
Tue, 23 Jul 2019 10:15:34 +0000
<![CDATA[تکذیب ترور مدیرکل امور زندان‌های سیستان و بلوچستان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-789180 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/789180-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
خبر ترور مدیرکل امور زندان‌های سیستان و بلوچستان تکذیب شد و وی در سلامت کامل به سر می‌برد.
]]>
Mon, 22 Jul 2019 15:32:38 +0000
<![CDATA[واکنش وزارت‌نیرو به حمله گاندو به یک دختربچه در شهرستان سرباز ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-789154 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/789154-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
وزارت نیرو در واکنش به حواشی حمله تمساح پوزه کوتاه(گاندو) به دختر بچه ۱۰ ساله در شهرستان سرباز جوابیه‌ای صادر کرد.
]]>
Mon, 22 Jul 2019 14:31:10 +0000
<![CDATA[رهاسازی یک قطعه پلیکان در زیستگاه مناسب در شهرستان خاش ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-788846 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/788846-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاش از مهربانی پرورش دهنده ماهی با پلیکان جا مانده از دسته پلیکان های مهاجر تقدیر کرد.
]]>
Mon, 22 Jul 2019 06:20:20 +0000
<![CDATA[مجوز بهره برداری بندر صیادی تنگ قدیم صادر شد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-788839 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/788839-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: کمیته صدور مجوز سازه های دریایی این اداره کل، با صدور مجوز بهره برداری بندر صیادی تنگ قدیم برای سازمان شیلات ایران را به مدت 2 سال موافقت کرد.
]]>
Mon, 22 Jul 2019 06:15:16 +0000
<![CDATA[از معلمی‌در مرز تا دستفروشی در جمعه بازار چابهار/ روایت تلخ جوان ایرانشهری از فقر، نبود امکانات درمانی و جاده‌های نامناسب]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-788298 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/788298-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8
جوان ایرانشهری عشق به معلمی را از روستای زردبن در نزدیکی مرز پاکستان آغاز کرده و برای ادامه راهش دست از تلاش برنداشته و برای گذران زندگی دستفروشی می‌کند. او روایت تلخی از فقر، کودک همسری، نبود امکانات بهداشتی و درمانی و جاده‌های نامناسب مردم منطقه دارد و این روزها از طریق شبکه‌های مجازی زبان مردم شهر و دیارش شده است.
]]>
Sun, 21 Jul 2019 07:06:20 +0000
<![CDATA[مشکل بی‌آبی عامل بروز حادثه برای دختر 10 ساله سیستانی/ "حوا" اولین قربانی نبود/ محافظی برای گاندوها وجود ندارد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-788099 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/788099-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
رئیس شورای روستای کشاری از توابع شهرستان سرباز مشکل بی‌آبی مردم این منطقه را عامل بروز حادثه قطع دست دختربچه 10 ساله در حمله گاندو عنوان کرد.
]]>
Sat, 20 Jul 2019 14:20:57 +0000
<![CDATA[درگیری مسلحانه پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-787866 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/787866-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان از درگیری مسلحانه پلیس با سوداگران مرگ و کشف یک تن و ۱۷۲ کیلوگرم انواع مواد افیونی در شهرستان خاش خبر داد.
]]>
Sat, 20 Jul 2019 08:21:41 +0000
<![CDATA[قطع دست دختر بچه 10 ساله سیستانی بر اثر حمله گاندو+ عکس]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-787655 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/787655-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
حمله تمساح به دختربچه 10 ساله باعث قطع دست این کودک شد و با تلاش اهالی بومی منطقه کودک از مرگ حتمی نجات یافت.
]]>
Fri, 19 Jul 2019 19:36:42 +0000
<![CDATA[عامل شهادت دو مامور ناجا در فنوج به هلاکت رسید]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-787323 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/787323-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
پلیس فنوج عامل حمله و به شهادت رسیدن دو مامور ناجا در این شهر را را به هلاکت رساند.
]]>
Thu, 18 Jul 2019 13:41:10 +0000
<![CDATA[بازدید سخنگوی هیأت دولت از طرح‌های مشاغل خانگی در شهرک میر هامون]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-787278 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/787278-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
سخنگوی هیأت دولت از طرح‌های مشاغل خانگی و خرد اجرا شده در روستای شهرک میر شهرستان هامون بازدید کرد.
]]>
Thu, 18 Jul 2019 09:32:12 +0000
<![CDATA[افتتاح چندین طرح کارآفرینی در روستای شهرک میر]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-787251 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/787251-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%B1
چندین طرح کارآفرینی در روستای شهرک میر شهرستان هامون با حضور علی ربیعی افتتاح شد.
]]>
Thu, 18 Jul 2019 08:14:50 +0000
<![CDATA[11 روستای درگیر سیلاب در سیستان و بلوچستان/ امدادرسانی به 34 خانوار و توزیع اقلام مورد نیاز]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-787226 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/787226-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان گفت: در بارندگی های اخیر 11 روستای این استان درگیر سیلاب شدند.
]]>
Thu, 18 Jul 2019 07:36:42 +0000
<![CDATA[برپایی نخستین نمایشگاه گذر فرهنگ و هنر در زاهدان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-786219 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/786219-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی سیستان وبلوچستان از برگزاری نخستین نمایشگاه گذر فرهنگ و هنر زاهدان خبرداد.
]]>
Tue, 16 Jul 2019 08:06:13 +0000
<![CDATA[۵۴ طرح اشتغالزایی در دلگان به بهره برداری رسید]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-786216 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/786216-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
رئیس اداره بهزیستی دلگان گفت: ۵۴ طرح اشتغالزایی به مناسبت هفته بهزیستی با اعتبار پنج میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال در شهرستان دلگان واقع در جنوب سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.
]]>
Tue, 16 Jul 2019 05:45:57 +0000
<![CDATA[ابتلای 14 نفر به تب کریمه کنگو در سیستان و بلوچستان/ 3 نفر فوت شدند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-785673 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/785673-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از ابتلای 14 نفر به تب کریمه کنگو در این استان خبرداد.
]]>
Mon, 15 Jul 2019 06:04:27 +0000
<![CDATA[کشف بیش از ۴ تن تریاک در ایرانشهر/ ۲ قاچاقچی در دام پلیس]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-785591 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/785591-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۴ تن تریاک در شهرستان ایرانشهر خبر داد.
]]>
Sun, 14 Jul 2019 19:05:41 +0000
<![CDATA[5 کشته و مجروح در تصادف محور ایرانشهر - سرباز ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-784743 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/784743-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از 5 کشته و مجروح در تصادف محور ایرانشهر- سرباز خبرداد.
]]>
Sat, 13 Jul 2019 05:50:07 +0000
<![CDATA[قطعی‌تلفن و اینترنت 100روستا در جنوب سیستان و بلوچستان/ ضرورت رسیدگی مخابرات به مشکل مردم منطقه]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-784730 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/784730-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان ها گفت: 100 روستا در جنوب سیستان و بلوچستان تلفن و اینرنت‌شان قطع است.
]]>
Sat, 13 Jul 2019 05:42:15 +0000
<![CDATA[۶ مصدوم با سلاح گرم در پی درگیری در ایرانشهر]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-784425 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/784425-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
فرماندار ایرانشهر از مصدومیت ۶ نفر با سلاح گرم به دلیل اختلاف مالی در این شهرستان خبرداد.
]]>
Thu, 11 Jul 2019 18:11:11 +0000
<![CDATA[آغاز عملیات اجرایی تاسیسات زیربنایی در بندر چابهار]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-783871 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/783871-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1 معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات اجرایی احداث شبکه معابر و تاسیسات زیربنایی اراضی پشتیبانی بندر شهید بهشتی چابهار خبر داد. ]]> Wed, 10 Jul 2019 08:47:53 +0000 <![CDATA[واردات شتر شیری از پاکستان به سیستان و بلوچستان ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-783861 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/783861-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
مدیر اموردام معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت : در پی تصویب واردات شتر شیری در نشست کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی استان در راستای توسعه پرورش شتر در استان اولین محموله شتر شیری از طریق مرز پاکستان وارد زاهدان شد.
]]>
Wed, 10 Jul 2019 08:37:22 +0000
<![CDATA[جاده‌های مرگ در کمین مسافران سیستان و بلوچستان/ بازی با آتش برای لقمه‌ای نان/ لحاظ نشدن اتباع بیگانه در حوادث ترافیکی استان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-781785 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/781785-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%82%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
جاده های جنوب استان سیستان و بلوچستان به قتلگاه تبدیل شده‌اند و هر روز شاهد مرگ مردمانی هستیم که در میان آتش برای لقمه‌ای نان به خاکستر تبدیل می شوند.
]]>
Wed, 10 Jul 2019 07:36:45 +0000
<![CDATA[واژگونى اتوبوس در محور زاهدان - بم / ١٩ نفر مصدوم شدند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-783594 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/783594-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
ساعتی قبل بر اثر واژگونی یکدستگاه اتوبوس در محور زاهدان - بم نصرت آباد ١٩ نفر مصدوم شدند.
]]>
Tue, 09 Jul 2019 15:03:15 +0000
<![CDATA[7 کشته و مجروح در حادثه تصادف محور ایرانشهر-نیکشهر]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-782655 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/782655-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%87%D8%B1
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از 7 کشته و مجروح در حادثه تصادف محور ایرانشهر- نیکشهر خبرداد.
]]>
Mon, 08 Jul 2019 05:14:11 +0000
<![CDATA[لو رفتن باند سازمان‌یافته تقلب در آزمون‌سراسری ۹۸/ اعضا دستگیر شدند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-782530 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/782530-%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
سازمان اطلاعات سپاه با انتشار اطلاعیه‌ای از انهدام شبکه سازمان یافته‌ای 16 نفره که قصد تقلب در کنکور سراسری سال 98 را داشتند خبر داد.
]]>
Sun, 07 Jul 2019 14:49:37 +0000
<![CDATA[تلاش برای فعالیت اگزیم بانک در ایران / بندر چابهار سمبل جدید ارتباط ایران و هند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-782403 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/782403-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF
سفیر هندوستان در ایران گفت: بندر چابهار سمبل جدید ارتباط ایران و هند است، با توجه به این مهم همه تلاش خود را انجام می دهیم که اگزیم بانک در ایران فعال شود.
]]>
Sun, 07 Jul 2019 10:30:21 +0000
<![CDATA[14 کشته و مجروح در تصادف خودرو با شتر در محورهای نیکشهر-چابهار-ایرانشهر]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-782198 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/782198-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از 14 کشته و مجروح در تصادف خودرو با شتر در محورهای نیکشهر-چابهار-ایرانشهر خبرداد.
]]>
Sun, 07 Jul 2019 06:27:04 +0000
<![CDATA[جزئیات حادثه بمب‌گذاری شب گذشته در زاهدان/ جاسازی بمب در دیگ زودپز]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-781895 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/781895-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%BE%D8%B2
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان جزئیات حادثه بمب گذاری در زاهدان را تشریح کرد.
]]>
Sat, 06 Jul 2019 10:27:24 +0000
<![CDATA[هلاکت 15 شرور مسلح در سیستان و بلوچستان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-781694 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/781694-%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در سه ماهه ابتدای امسال تاکنون 15 شرور به هلاکت رسیده است.
]]>
Sat, 06 Jul 2019 06:08:48 +0000