کد خبر: 677254 A

مومنی‌راد به ایلنا خبر داد؛

سخنگوی هیات دادگاه مطبوعات استان تهران گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات «پایتخت کهن» مجرم و جلسه رسیدگی به پرونده «مردم سالاری» تجدید شد.

احمد مومنی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در تشریح جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: امروز دو پرونده در جلسه دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که هیات منصفه یک مورد را مجرم دانست و دادگاه رسیدگی به پرونده مدیرمسئول روزنامه مردم سالاری به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تجدید شد.

وی ادامه داد: در پرونده نخست، مدیرمسئول هفته نامه «پایتخت کهن» به اتهام تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شد و هیات منصفه  مجرم را در هر دو اتهام وارده مستحق تخفیف ندانست. 

 مومنی‌راد افزود: پرونده دوم نیز مربوط به مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری بود که به علت آنکه پرونده پیش از این نیز با همین هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته بود و متهم هم جلسه حضور نداشت مقرر شد تا جلسه بررسی تجید شود.

لازم به ذکر است رسیدگی به این دو پرونده در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.

هیات منصفه مطبوعات استان تهران احمد مومنی راد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر