کد خبر: 384385 A

از سوی جهانگیری؛

ایلنا: معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ترویج و توسعه اقامه نماز را برای اجرا به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این بخشنامه، هیئتی مرکب از وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، رئیس ستاد عالی اقامه نماز در دانشگاه‌ها و نماینده رئیس جمهور در امر نماز تشکیل خواهد شد و هیئت مذکور موظف است در دوره‌های سه ماهه، گزارش کار خود را به رئیس جمهور ارائه کند.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

نظر به اهمیت و جایگاه ویژه نماز در مکتب اسلام و به منظور گسترش و اشاعه فرهنگ نماز، مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

۱. اجرای کامل آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۸۶۷/ت ۱۷۳۲۳ ه مورخ ۳۰. ۱. ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن.

۲. استفاده از ظرفیتهای مندرج در مواد ۴، ۲۶ و ۲۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در جهت اعتلای فرهنگ نماز و احکام مشابه در سالهای آتی.

۳. اجرای کامل مفاد توافقنامه‌های تنظیمی میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز.

۴. استفاده از ظرفیت ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور گسترش فضاهای مذهبی.

به منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط در امر ترویج و توسعه اقامه نماز و این بخشنامه هیئتی مرکب از وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، رئیس ستاد عالی اقامه نماز در دانشگاه‌ها و نماینده رئیس جمهور در امر نماز تشکیل خواهد شد و هیئت مذکور موظف است در دوره‌های سه ماهه، گزارش کار خود را به رئیس جمهور ارائه کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این بخشنامه را برای اجرا به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها ابلاغ کرد.

اسحاق جهانگیری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر