کد خبر: 1238520 A

دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای شناسایی سازه‌های ناایمن

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور دستوری به معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی این سازمان ماموریت داد در راستای تکالیف نظارتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از طریق دستگاه‌های ذی صلاح نسبت به شناسایی سازه‌های ناایمن سراسر کشور و پیگیری این موضوع اقدام کند.

دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای شناسایی سازه‌های ناایمن

به گزارش ایلنا، ذبیح‌الله خداییان با صدور دستوری به احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد در راستای تکالیف نظارتی، مأموریت‌های مندرج در سند تحول و تعالی قضایی در زمینه احقاق حقوق عامه و جلوگیری از ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مسئول در وظایف محوله و همچنین بر اساس ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان به منظور پیشگیری از بحران نسبت به شناسایی سازه‌های ناایمن در سراسر کشور اقدام کند.

در این راستا رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دستور داد وضعیت این سازه‌ها از حیث ایمنی ساختمان، رعایت اصول شهرسازی و معماری و صدور مجوزهای ساخت و ساز با کمک سازمان آتش‌نشانی و سایر مراجع ذیصلاح بررسی و هشداهای لازم را به دستگاه‌های اجرایی جهت ایمن‌سازی ساختمان‌های تحت مالکیت یا نظارت خود ارائه و در صورت عدم اقدام، طبق مقررات برخورد قانونی به عمل آید.

انتهای پیام/
سازمان بازرسی کل کشور ذبیح الله خدائیان ذبیح الله خداییان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر