کد خبر: 157248 A

محاکمه ۱۵ بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شیراز

۱۵ بهایی در سال ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین خود در شیراز بازداشت و پس از مدتی با صدور قرار وثیقه آزاد شدند.

محاکمه ۱۵ بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شیراز

وکیل ۱۵ تن از بهاییان از محاکمه موکلان خود به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب شیراز خبر داد.

گیتی پورفاضل در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت: ۱۵ بهایی در سال ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین خود در شیراز بازداشت و پس از مدتی با صدور قرار وثیقه آزاد شدند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: هشت اردیبهشت ماه برای رسیدگی این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز تعیین وقت شده است و امیدوارم با دفاعیاتی که مطرح خواهم کرد موکلانم از این اتهام تبرئه شوند.

پورفاضل که وکالت کوروش زعیم را نیز برعهده دارد، در مورد آخرین وضعیت این پرونده نیز گفت: پس از آنکه قاضی صلواتی ایرادتی به این پرونده گرفت، پرونده برای رفع ایرادات به دادسرا بازگردانده شد که گویا این ایرادات رفع و در تاریخ هشت اردیبهشت ماه نیز برای رسیدگی به این پرونده در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی تعیین وقت صورت گرفته است.

انقلاب دادسرا علیه شیراز تبلیغ محاکمه دادگستری اتهام نظام بهایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر