معاون وزیر ورزش و جوانان مطرح کرد:

ایلنا: معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: این وزارتخانه با کناره گیری بازنشسته‌ها و دو شغله‌ها در هیات‌های ورزشی استان‌ها مخالف است.