کد خبر: 635996 A

با گذشت 21 سال؛

یک مرد چینی برای یافتن پسر مفقود شده اش تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار کیلومتر را با موتورسیکلت پیموده است.

به گزارش ایلنا، هر سال با رسیدن و تمام شدن روز پدر در چین، قلب میلیونها چینی برای " گئو گانگ تانگ" میتپد. مردی که بیش از 2 دهه است به دنبال پسر گم شدهاش میگردد.صبح روز 21 سپتامبر سال 1997 گئو برای رفتن به محل کارش خانه را ترک کرد. در حالی که همسرش در آشپزخانه مشغول پختن غذا بود، پسر 2 ساله آنها در کوچه مشغول بازی بود. گفته میشود یک زن غریبه به پسر آنها نزدیک شد و از آن تاریخ به بعد دیگر کسی پسر آنها را ندید.

گئو که اهل دهکدهای در استان شاندونگ چین است حدود 21 سال است که در جستجوی پسر گمشدهاش است. وی در طول این 21 سال به 29 استان چین و مناطق مختلف آن سفر کرده و حدود 400 هزار کیلومتر ( بیشتر از فاصله زمین تا ماه ) راه طی کرده است. او طی این سالها دست کم 10 موتورسیکلت را عوض کرده است.

در حالی که این مرد چینی تاکنون موجب شده هفت خانواده دیگر از اقوام وی فرزندان مفقود شده خود را بیابند اما تلاش او برای یافتن پسرش تاکنون بینتیجه بوده است. گئو در این خصوص گفت: زمانی که من در جادهها مشغول سفر هستم می توانم حس پدر بودن را احساس کنم. من نمیتوانم لحظهای متوقف شوم چون نمیتوانم اجازه دهم زمان بگذرد و دیر شود.

منبع: رکنا

چین خانواده روز پدر عشق موتورسیکلت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر