کد خبر: 630496 A

آمار زندانیان ایران تا سال 96 نشان می‌دهد که بیشترین زندانیان را مجرمین مواد مخدر شامل می‌شوند و استان‌های فارس، تهران و اصفهان به ترتیب بیشترین زندانیان را دارند.

به گزارش ایلنا، بر اساس جدول ذیل تعداد کل زندانیان و جرائم آنها بر اساس آمار سال 96 به این شرح است: 

تعداد کل زندانیان (تاسال ۹۶) ۲۵۰هزار نفر
درصد مردان زندانی  ۹۸درصد
درصد زنان زندانی ۲درصد( ۴۰درصد بدون ملاقات کننده)
میزان تاهل  ۶۴درصد متاهل
جرم اول زندانی شدن مواد مخدر
علل تاثیر گذار زندانی شدن ۷۳درصد به علت فقر
علل تاثیر گذارزندانی شدن ۵۳درصد دوست ناباب
علل تاثیر گذار زندانی شدن ۴۳درصد کم سوادی
علل تاثیر گذار زندانی شدن ۱۷درصد رفتارهای پرخطر
تعداد زندانیان جرائم مالی ۲۹هزار نفر
تعداد زندانیان جرائم مالی غیر عمدمالی ۱۸هزار نفر
تعداد زندانی دیات ۲هزار نفر
تعداد زنان زندانی جرائم غیرعمد مالی ۳۶۰نفر
درصد تاهل در زندانیان جرائم مالی ۸۶درصد
تعداد زندانیان مهریه بیش از ۳هزار نفر
بیشترین استان های دارای زندانیان جرائم غیرعمد فارس، تهران، اصفهان

منبع: مهر

ایران زندان آمار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر