خبرگزاری کار ایران

| 12:01   
کد خبر : ۱۳۷۵۶۰۹

نماز خواندن روی صندلی در چه شرایطی باطل است؟

اگر شماهم به دلیل شرایط جسمی نمازتان را به صورت نشسته و روی صندلی میخوانید بهتر است شرایط باطل بودن و صحیح بودن این نماز را بدانید.

نماز خواندن روی صندلی در چه شرایطی باطل است؟

به گزارش ایلنا، برای برخی از شما سوالات بسیاری درمورد اینکه نماز نشسته در چه شرایطی باطل است و نیست پیش می آید از همین رو سعی کردیم که در این بخش به برخی از آنها پاسخ دهیم.

نماز خواندن روی صندلی صحیح است اگر:

 1. فرد به هیچ شکل نتواند بایستد.

 2. فرد به هیچ شکل نتواند بنشیند و سجده کند.

 3. فرد به تشخیص پزشک حاذق یا به تشخیص خودش اطمینان دارد که اگر ایستاده نماز بخواند، نشسته تشهد بخواند یا در سجده رفتن، بیماری عضلات بدن پیدا می‌کند یا بیماری اش تشدید می‌شود.

نماز خواندن

نماز خواندن روی صندلی باطل است اگر:

 • فرد بتواند (حتی با تکیه بر دیوار، عصا و غیره) بایستد و واجباتی که می‌تواند انجام دهد (مانند قیام) را ترک کند و روی صندلی نماز بخواند.

 • فرد بتواند برای تشهد بنشیند و سجده‌ها را درست انجام دهد ولی روی صندلی نماز بخواند. زیرا در سجده هفت موضع بدن روی زمین قرار ندارد.

 • فرد بتواند حتی یک رکعت از نماز را ایستاده بخواند، اما تمام نماز را روی صندلی بنشیند. در این صورت نمازش باطل است زیرا واجباتی را که می‌تواند انجام دهد (مانند قیام) را ترک کرده است.

 • فرد بتواند حتی یک رکعت از سجده‌ها را درست انجام دهد، اما روی صندلی نماز بخواند. در این صورت نمازش باطل است زیرا در سجده هفت موضع بدن روی زمین قرار ندارد.

 • فرد نتواند به هیچ قسم قیام کند، اما بتواند برای تشهد و سجده بنشیند و سجده‌ها را درست انجام دهد. اما اگر تشهد و سجده‌ها را هم روی صندلی انجام دهد، نمازش باطل است زیرا در سجده هفت موضع بدن روی زمین قرار ندارد.

قرآن

شرایط نماز نشسته خواندن روی صندلی

شرایط نماز خواندن روی صندلی به شرح زیر است:

 • اگر فرد تنها قادر به قیام قبل از تکبیره الاحرام باشد، واجب است قیام کند و پس از گفتن تکبیره الاحرام بنشیند. زیرا قیام در زمان گفتن تکبیره الاحرام واجب رکنی است.

 • اگر فرد تنها قادر به قیام قبل از رکوع باشد، واجب است قیام کند و پس از قیام متصل به رکوع و رکوع، بقیه نمازش را بنشیند، زیرا قیام متصل به رکوع نیز واجب رکنی است.

 • اگر فرد تنها قادر به انجام صحیح سجده های یک رکعت باشد، واجب است این کار را انجام دهد و بقیه نمازش را بنشیند، زیرا در سجده هفت موضع بدن روی زمین قرار ندارد.

 • در هنگام سجده، نمازگزار باید دو کف دست را روی میز قرار داده و اگر امکانش وجود داشته باشد، دو انگشت بزرگ پا را روی زمین قرار دهد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار روز سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان
  پیشنهاد امروز