استاندار خراسان رضوی :

ایلنا: استاندار خراسان رضوی گفت : فعالیت سیاسی وقتی منزلت دارد که خروجی آن منجر به رفاه و افزایش دیانت مردم شود.

پربازدیدترین