در همایش شورای گفت‌و گوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان رضوی مطرح شد ؛

ایلنا: به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی متوسط درآمد سرانه یک شهروند خراسان رضوی 75 درصد یک ایرانی است.

پربازدیدترین