ایلنا گزارش می‌دهد؛

ایلنا: آمارهای ارائه شده توسط مسئولین سازمان نشان می‌دهد که 33012 واحد تولیدی در این شهرک‌ها و نواحی فعال و 7875 واحد تولیدی…

پربازدیدترین