عضو شورای عالی استان بوشهر در گفت‌وگو با ایلنا :

ایلنا: عضو شورای عالی استان بوشهر گفت: 70 درصد جوانان استان از مشکل بیکاری رنج می‌برند.