کد خبر: 1065619 A

برای ترسیم کردن یک طراحی بدون نقص و نزدیک به واقعیت، رعایت تکنیک‌ها بسیار مهم است. دوره آموزش طراحی هنر ناهید در عین جامع بودن، نکات مهم طراحی درست و اصولی از دیدگاه تخصصی را به شما یادآور می شود. ضمن اینکه یادگیری تکنیک های بسیار کارآمد و جامع این دوره، به طراحی زیباتری می انجامد.

برای ترسیم کردن یک طراحی بدون نقص و نزدیک به واقعیت، رعایت تکنیک ها بسیار مهم است. دوره آموزش طراحی هنر ناهید در عین جامع بودن، نکات مهم طراحی درست و اصولی از دیدگاه تخصصی را به شما یادآور می شود. ضمن اینکه یادگیری تکنیک های بسیار کارآمد و جامع این دوره، به طراحی زیباتری می انجامد.

در طراحی  پایه تمام هنرها ، هر شخصی در هر رشته‌ای باهر تخصصی بخواهد وارد حیطه هنر شود اول باید طراحی را به شکل اصولی یاد بگیرد.

هنر ناهید، به دلیل اهمیت این موضوع، دوره های طراحی خود را  که یکی از کاملترین دوره ها می باشد،در ۵ حوزه با رعایت تقدم و تأخر چیدمان کرده است که عبارتند از :

  • دوره ی آموزشی غیرحضوری طراحی پایه(۴۴ جلسه)
  • دوره ی آموزشی غیرحضوری پرسپکتیو(۲۷ جلسه)
  • دوره ی آموزشی غیرحضوری منظره (۱۶ جلسه)
  • دوره ی آموزشی غیرحضوری چهره زن(روبه رو) (۴۷ جلسه)
  • دوره ی آموزشی غیرحضوری نیم رخ مرد (۴۳ جلسه)

دوره طراحی پایه

یکی از دوره های آموزش غیرحضوری سایت هنر ناهید دوره طراحی پایه است.

موارد آموزشی طراحی پایه

۱- معرفی دوره

۲- معرفی وسایل

۳- تمرین خط

۴- تمرین درجات خاکستری و محو کردن

۵- نحوه ی کشیدن و سایه زدن و نورپردازی حجم مکعب

۶- نحوه ی کشیدن و سایه زدن و نورپردازی استوانه توپر و خالی

۷- نحوه ی کشیدن و سایه زدن و نورپردازی کره

۸-نحوه ی کشیدن و سایه زدن و نورپردازی حجم هرم

۹- نحوه ی کشیدن و سایه زدن و نورپردازی مخروط

۱۰- قانون شکستگی سایه در حجم مکعب و استوانه و روی دیوار

۱۱-طرز کشیدن و سایه روشن و بافت اجسام سفالی و مات

۱۲-طرز کشیدن و سایه روشن و بافت اجسام شفاف

۱۳-طرز کشیدن و سایه روشن و بافت اجسام شفاف بدون رنگ

۱۴- طرز کشیدن و سایه روشن و بافت اجسام شفاف رنگی

۱۵-طرز کشیدن و سایه روشن و بافت استیل

۱۶ - طرز کشیدن و سایه روشن و بافت مس

۱۷- طرز کشیدن و سایه روشن و بافت پارچه

۱۸- تفاوت سایه و تصویر و نشان دادن آن در طراحی

۱۹- اجرای یک ترکیب بندی با موضوع سفال شفاف و پارچه، میوه با روش پیاده کردن طراحی از روی مدل و روش سایه زدن و نشان دادن بافت.

نکته: تمام  موضوعات به شکل طراحی خطی و ایجاد سایه روشن و بافت به شکل مرحله به مرحله در ۴۴ جلسه آموزش داده شده است.

دوره طراحی پرسپکیتو

یکی دیگر از دوره های آموزش غیرحضوری سایت هنر ناهید آموزش پرسپکتیو است که به نظر من جزء لاینفک وامری ضروری برای طراحی در تمام رشته‌های هنری است. علم پرسپکتیو به شما یاد می دهد چگونه اشیایی که از چشم شما دور می شوند ،در عدسی چشمتان کوتاهتر ،کمرنگ تر و با فاصله کمتر دیده می‌شود .

برای پیاده کردن دورنماها قوانین رسمی علم پرسپکتیو وجود دارد که در این دوره آموزشی در ۲۷ جلسه  کاملاً به آن پرداخته شده است.

موارد آموزشی پرسپکتیو

۱- تعریف پرسپکتیو و اصول اولیه

۲ پرسپکتیو یک و دو و سه نقطه ای

۳- پرسپکتیو اشیا مکعب( شکل میز صندلی مبل و.....)

۴- پرسپکتیو احجام استوانه‌ای( ایستاده و خوابیده)

۵- پرسپکتیو احجام هرمی( ایستاده و خوابیده)

۶- پرسپکتیو احجام مخروط (ایستاده و خوابیده)

۷- پرسپکتیو و اشیای همزمان روی و زیر نقطه گریز

۸- قواعد پرسپکتیوی فضاهای داخلی یک نقطه ای

۹- قواعد پرسپکتیوی فضاهای داخلی دو نقطه ای

۱۰- قواعد پرسپکتیو ی فضاهای داخلی با اشیا هم راستا

۱۱- قواعد پرسپکتیوی فضاهای داخلی با اشیا غیر راستا

۱۲- قواعد پرسپکتیوی فضاهای خارجی (خیابان، درخت)

۱۳- قواعد پرسپکتیو فضاهای خارجی علاوه بر ارتفاع قوانین اجرایی فاصله ها(تیرهای چراغ برق،کتابخانه و قطار و ....)

۱۴- قواعد پرسپکتیو فضاهای خارجی پرسپکتیو

۱۵- قواعد پرسپکتیو فضای خارجی ماشین ها و فیگوراتیو

نکته: دوره آموزشی پرسپکتیو در ۲۷ جلسه آموزشی به شکل کامل و با رسم ساده و آسان آموزش داده شده است.

دوره طراحی از منظره

یکی دیگر از دوره های آموزشی طراحی در سایت هنر ناهید، طراحی از منظره است. این دوره دارای ۱۶ فیلم آموزشی است که ابتدا به آموزش تک عنصری ( ابرها ،درختان ، سنگها و....)  در طبیعت پرداخته و سپس به یادگیری طراحی از مناظر مختلف می‌پردازد.

جلسات آموزشی غیرحضوری طراحی از منظره سایت هنرناهید

۱- معرفی دوره

۲- معرفی وسایل

۳- نحوه تراشیدن کنت

۴- آموزش ابر تیره

۵- آموزش ابر روشن

۶- آموزش درختان برگ دار ( سرو،کاج،درختان پهن برگ، درختان نخل)

۷- آموزش درختان بدون برگ(۵ نوع درخت)

۸- آموزش انواع کوه ( دور - نزدیک)

۹- آموزش سنگ

۱۰- آموزش علف

۱۱- آموزش آب

۱۲- جاده

۱۳- تصاویر در آب

۱۴- آموزش چندین منظره کوهستانی

۱۵- پرسپکتیو جوی و آموزش منظره برفی

نکته: تکنیک آموزشی منظره ذغال و کنته است که قابل اجرا بامداد نیز می‌باشد.

یادگیری طراحی از چهره در سایت هنرناهید

دوره چهارم طراحی در سایت هنر ناهید طراحی از چهره است. طراحی از چهره به علت این که حالت و سن بسیار در قوانین چهره دخیل می‌باشد و تناسبات را تغییر می‌دهد نگاه کلی و حرفه‌ای و مرجع بودن این سایت آموزش حالتهای( رخ، نیم رخ، سه رخ )به شکل مجزا و کامل می باشد .

در ضمن افراد با سن های مختلف نیز در برنامه آموزشی است. لیکن فعلاً (دوره طراحی چهره رخ)و ( طراحی چهره نیم رخ )بر روی سایت آموزشی هنر ناهید موجود می باشد. در هر دوره به طور کامل مراحل زیر را می آموزید:

۱- طراحی از اجزای چهره و سایه روشن

۲-آموزش پیاده کردن چهره با چشم و آموزش سبک هایپر رئال

نکته: دوره آموزشی طراحی چهره در سایت هنرناهید(Honarenahid.ir ) شامل موارد زیر است:

۱- معرفی دوره( تمام موارد آموزش داده شده قابل مشاهده است)

۲- معرفی وسایل

۳- تقسیم بندی چهره رخ ، نیم رخ و سه رخ

۴- تقسیم بندی و کشیدن و نحوه سایه روشن و بافت اجزای چشم

۵- تقسیم بندی و اجرای ابرو

۶- تقسیم بندی و کشیدن و نحوه سایه روشن و بافت لب

۷- تقسیم بندی و کشیدن و نحوه سایه روشن و بافت بینی

۸- تقسیم بندی و کشیدن و نحوه سایه روشن و بافت گوش

۹- تقسیم بندی و کشیدن و نحوه سایه روشن و بافت مو

۱۰- پیاده سازی چهره از روی مدل و اجرای کامل صورت

نکته: این دوره به شکل کامل در ۴۷ جلسه آموزشی و ۱۶ جلسه رایگان و هدیه احجام با تکنیک مداد و کنترل و گرد زغال اجرا گردیده است.

- دوره نیم رخ مرد:

هدف از طراحی این دوره تقویت طراحی و یادگیری هنر جو بر اساس نیمکره راست مغز است. که علاوه بر یادگیری طراحی چشمی به شکل کاملاً ساده و آسان، روش سایه زدن به سبک هایپررئال را هم یاد می گیرید.

دوره دوم طراحی چهره نیم رخ مرد در سایت هنر ناهید شامل موارد زیر است :

۱- معرفی دوره : شما در  معرفی دوره تمام موارد آموزش داده شده را به شکل کامل می توانید ملاحظه بفرمایید.

۲- معرفی وسایل : وسایل به کار گرفته شده در دوره کاملا توضیح داده شده است.

۳- ساده کردن و آنالیز کردن لب در نیم رخ

۴- ساده کردن و آنالیز کردن بینی در نیم رخ

۵- ساده کردن و آنالیز کردن چشم در نیم رخ

۶- ساده کردن و آنالیز کردن گوش در نیم رخ

۷- طراحی و اجرای هایپررئال بینی در نیم رخ

۸- طراحی و اجرای هایپررئال لب در نیم رخ

۹- طراحی و اجرای هایپر رئال چشم و ابرو در نیم رخ

۱۰- طراحی و اجرای هایپر رئال گوگوش همراه با آموزش موهای رنگ روشن در نیم رخ

۱۱- طراحی و اجرای هایپررئال چهره مرد به شکل کامل از صفر تا صد

نکته: این دوره با ۴۳ جلسه آموزشی همراه با اجرای دو تکنیک مداد و کنته و گرد گرافیت و گرد کنته ، به طور کامل و بدون نقص آموزش داده شده است. شما با کمترین هزینه و سرمایه گذاری در دوره های طراحی هنر ناهید، می توانید به مهارت لازم برسید.

 خصوصیت منحصر به فرد این دوره ها

۱- بلافاصله بعد از تهیه این دوره تمام جلسات آموزشی در اختیارتان قرار می گیرد و  در هر زمان و در هر مکان و برای تمام عمر این دوره را در اختیار دارید و یک معلم خصوصی همیشگی در کنار شما است تا بارها و بارها در هر ساعتی که دوست دارید ببینید و تمرین کنید.

۲-مدل ها برای تمرین و کارهای بیشتر در اختیار شما قرار می گیرد.

۳ -پشتیبان صد درصدی دوره و رفع اشکال با خود استاد به صورت خصوصی و شخص به شخص تا رسیدن به مهارت  کامل را دارید.

این دوره ها برای تمام افرادی که میخواهند طراحی را شروع کنند و اصولی یاد بگیرند مفید است. در ضمن برای هنرجویان و دانشجویان رشته‌های هنری عالی است و برای افرادی که می‌خواهند وارد حیطه آموزشی اصولی شوند و کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند مفید خواهد بود. شما می توانید برای ثبت نام آموزش از طریق لینک https://honarenahid.ir اقدام نمایید.

انتهای پیام/
دوره آموزش طراحی هنر ناهید دوره طراحی پایه دوره طراحی پرسپکیتو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر