در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

ایلنا: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام گفت: بیش از 1000 مدرسه در ایلام نیازمند استانداردسازی سیستم گرمایشی هستند.