کد خبر: 584703 A

در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ، مطرح شد؛

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج، گزارشی از کمیسیون تلفیق بودجه و عملکرد کمیته کارشناسی شورا، ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس زارع با ارائه گزارشی از کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: کمیسیون بودجه، آیین نامه‌ای را تصویب کرد که ضمن آن کمیته کارشناسی بتواند با حساسیت و دقت برنامه‌ریزی بودجه را دنبال کند که با گذشت 30 ساعت جلسه در طول هفته گذشته برای بررسی بند به بند بودجه پیشنهادی، موضوعات مختلف مورد بررسی قرار داد و طبق اسناد شهرداری، ردیف های بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ارتباط با روند بودجه‌ریزی 3 سال گذشته، خاطرنشان کرد: در سال 94 سر جمع بودجه مصوب شهرداری کرج، هزار و 670 میلیارد تومان بود که میزان عملکرد آن چیزی حدود هزار و 190 میلیارد تومان را نشان می دهد.

وی افزود: سال 95 مصوب بودجه شهرداری کرج، یکهزار و 946 میلیارد بوده که عملکرد آن هزار و 320 میلیارد تومان  است که متناسب با هزینه بوده و مازاد هزینه نسبت به درآمد است.

زارع با عنوان اینکه در حوزه عملکرد شهرداری در سال 95 نسبت به سال قبل، رشد قابل توجهی نداشته است، گفت: در سال 94 بودجه نقدی شهرداری، یکهزار و 100 میلیارد تصویب شد که 824 میلیارد تومان هزینه شد و در سال 95، مبلغ هزار و 247 میلیارد تومان تصویب شد که 860 میلیارد تومان هزینه شد.

عضو شورای شهر کرج، اظهار داشت: در سال 96 با سیاست تجمیعی شهرداری، بودجه مصوب شهرداری کرج، 2 هزار و 390 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است که از این مبلغ هزار و 734 میلیارد تومان نقد، پیش بینی شده و مابقی غیر نقد است.

وی ادامه داد: در متن پیشنهادی که به شورا، پیشنهاد شد 2 هزار و 41 میلیارد تومان درآمد پیش بینی و مقابل آن همین مبلغ هزینه داشت.

زارع گفت: در کمیسیون تلفیق بعد از بحث و تبادل نظر و بررسی ردیف بودجه در نهایت سر جمع درآمد متمم مصوب شهرداری کرج، هزار و 918 میلیارد تومان بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج، اظهار داشت: در حوزه درآمدی کدهایغیر فعال و متمرکز در سازمان به عنوان کدهای پایدار درآمدی، فعالیت چشمگیری نداشت و حدود 30 میلیارد تومان با موافقت مدیران مربوطه از کدهای درآمد پایدار، مشخص شد.

وی به امکان کاهش فروش املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: عمده کاهش در بخش درآمد در خصوص فروش املاک است که در متمم بودجه حدود 155 میلیارد تومان از سرجمع درآمد، کاسته شده است. 

زارع به شفاف سازی هزینه های شهرداری اشاره کرد و گفت: در هزینه های جاری 950 میلیارد تومان هزینه های تجمیع سازمانی و سازمان های دهگانه، حدود 85 میلیارد تومان کاهش یافت و به شکل چشمگیری 10 درصد از هزینه های جاری کم شد.

وی در مورد نیروی انسانی شهرداری، اظهار داشت: شهرداری آمار دقیقی از پرسنل خود نداشت و با ارایه 4 رقم متفاوت در متمم بودجه آمده بود. با بررسی دقیق در حال حاضر، کل پرسنل شهرداری کرج که با شهرداری ارتباط مستقیم قراردادی دارند، اعم از سازمانی و مناطق و شهرداری ها، 5 هزار و 63 نفر نیروی انسانی است که از این تعداد 137 پرسنل سازمانهای فردیس هستند که تا آخر امسال از شهرداری کرج جدا می شوند.

عضو شورای شهر در ارتباط با بخش عمرانی شهرداری گفت: نسبت جاری در متمم بودجه رعایت شد، مشروط بر اینکه قطعا در عملکرد بودجه شهرداری 40 درصد عمرانی، تحقق یابد.

 

 

 

عباس زارع تصویب متمم بودجه 96 گزارش کمیسیون بودجه شورای شهر کرج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر