کد خبر: 920306 A

محمد مسیحی در ابلاغیه‌ای به ادارات کل سازمان امور مالیاتی خواستار تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و تاکید مجدد نسبت به پرداخت ۸۰٪ بصورت علی الحساب قبل از قطعی شدن صادرکنندگان شد.

به گزارش ایلنا، با پیگیری‌های بعمل آمده توسط  کنفدراسیون صادرات ایران، محمد مسیحی در ابلاغیه‌ای به ادارات کل سازمان امور مالیاتی خواستار تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و تاکید مجدد نسبت به پرداخت ۸۰٪ بصورت علی الحساب قبل از قطعی شدن صادرکنندگان شد.

متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها

پیرو دستورالعمل شماره 200.9.503 مورخ 1399.02.09 و نامه شماره 230.4232/د مورخ 1399.02.10 و با عنایت به بارگذاری درصد رفع تعهد ارزی نه ماهه سال 1398 صادر کنندگان در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی مقرر می دارد:

حسب اطلاعات واصله برخی از ادارات امور مالیاتی با طرح موضوعاتی غیر مرتبط از استرداد به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده خودداری می نمایند که این امر علاوه بر خسارت موضوع تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده چالش هایی را برای سازمان و صادرکنندگان به همراه خواهد داشت، لذا به منظور استرداد به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان اجرای بند (3) بخشنامه شماره 200.95.63 مورخ 1395.09.30 مبنی بر «ادارات امور مالیاتی می بایست در تنظیم گزارش» نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده و در موعد قانونی، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی شده صادرکنندگان کالا، فاقد هرگونه اعتبار غیرواقعی باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند (4) دستورالعمل، معادل 80 درصد مالیات و ع وارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به انجام بررسی های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، هیچگونه استردادی به صادرکنندگان کالا صورت نخواهد پذیرفت. نسبت به استرداد موقت معادل 80 درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علی الحساب اقدام نمایند. مجددا مورد تاکید می باشد.

شایان ذکر است به منظور تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان طبق نامه شماره 260.125/ د مورخ 1397.01.21 کل مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد شده به صادرکنندگان کالا، اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا از مودیان  مشمول آن استان و یا سایر استانها پس از انجام بررسی های لازم و تایید آن توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی، از محل منابع متمرکز به حساب اداره کل امور مالیاتی متقاضی منظور خواهد شد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مقررات مذکور می باشند.

صادرات 1

 

انتهای پیام/
ایران مالیات بر ارزش افزوده صادرات امور صادرکنندگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر