کد خبر: 693060 A

دادستان کل کشور در حمایت از مصوبات ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید بخشنامه صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن نامه منتظری دادستان کل کشور به وزیر صنعت آمده است:

"نظر به تحمیل شرایط جنگ اقتصادی توسط دشمن و لزوم مقابله با نقشه‌های تحریمی معاندان با استقلال اقتصادی کشور و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و نیز رفع موانع صادراتی و با توجه به تصویب قانون الحاق ماده واحده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ 31 خردادماه 1397 توسط مجلس شورای اسلامی که به موجب آن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و در فراز اخر ماده آن قانون، مصوبات ستاد مذکور و کارگروه‌های استانی را نافذ و اجرایی دانسته است.

لذا مقرر می‌دارد دادستان‌های عمومی و انقلاب در راستای صیانت از حقوق عمومی، نهایت همکاری و مساعدت را با ستاد مذکور معمول و در مواردی که آن ستاد اقدام به طرح شکایت می‌نماید با رعایت قوانین و مقررات مصوب، ترتیبی اتخاذ شود که اقدامات تعقیبی و تحقیقی با سرعت لازم انجام پذیرد".

منتظری

جنگ رعایت قوانین و مقررات مشکلات دادستان مشکلات واحدهای تولیدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر