کد خبر: 647704 A

میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال جاری 68 میلیون و 800 هزار لیتر بوده در حالی که میزان مصرف در 123 روز ابتدای سال گذشته 64 میلیون و 900 هزار لیتر بوده که 6.1 درصد افزایش مصرف داشته است.

به گزارش ایلنا، میزان مصرف بنزین از ابتدای تیر ماه سال جاری به 91 میلیون و 700 هزار لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که رقم مصرف 84 میلیون و 600 هزار لیتر بوده 8.5 درصد رشد داشته است.

رقم مصرف نفت‌گاز غیر نیروگاهی نیز از ابتدای سال جاری 73 میلیون لیتر بوده که نسبت به رقم مصرف 67.2 میلیون لیتری تیرماه سال گذشته 8.7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش؛ میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال جاری 68 میلیون و 800 هزار لیتر بوده در حالی که میزان مصرف در 123 روز ابتدای سال گذشته 64 میلیون و 900 هزار لیتر بوده که 6.1 درصد افزایش مصرف داشته است.

 

بنزین رشد گاز نفت مصرف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر