خبرگزاری کار ایران

رئیس کمیته اصل ۴۴ مجمع تشخیص مصلحت:

پول خصوصی‌سازی صرف پرداخت یارانه شد/ وعده بالا بردن مبلغ یارانه، همیشه اقتصاد کشور را تهدید می‌کند

کنعانی مقدم گفت: درست است که تورم پایین آمده اما بیش از 1100 میلیارد تومان نقدینگی داریم که مثل دیابت اقتصاد کشور را بیمار کرده است، یعنی پول در اقتصاد وجود دارد اما قابلیت جذب ندارد و فقط باری بر دوش کشور است.

حسین کنعانی‌مقدم رئیس کمیته اصل  44 مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 و خصوصی‌سازی‌ها در کشور گفت: در سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بحث واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی کاملا شفاف بیان شده و سهم هر کدام در اقتصاد ملی تدوین شده است اما دولت‌هایی که روی کار آمدند بیشتر به بحث واگذاری پرداختند. در صورتی که این مقوله جزء بسیار کوچک اصل 44 است. دولت باید از تصدی‌گری رها شده و امور را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

کنعانی مقدم با اشاره به این که واگذاری باید در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبری انجام شود، تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به 50 درصد از شرکت‌هایی که در لیست واگذاری بوده‌اند به دلایل مختلف از لیست خارج می‌شوند. نکته بعد اینکه باید در نظر داشت پرداخت یارانه‌ ماهانه و کمک به مردم برای حذف سوبسید بوده است یعنی دولت دیگر نباید سوبسید بپردازد. در حالی که شاهدیم پررداخت سوبسید به همه بخش‌ها ادامه دارد.

 وی اظهار داشت: بر اساس قانون باید از درآمد حاصل از مابه التفاوت واگذاری‌ها  50 درصد صرف پرداخت یارانه نقدی، 30 درصد به تولید و 20 درصد نیز به توسعه تخصیص یابد که سهم تولید و توسعه پرداخت نشده و فقط درآمدها به عنوان یارانه به مردم داده می شود که هیچ اثری هم در اقتصاد ما نداشته است.

رئیس کمیته اصل 44 مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: خطر دیگری که پرداخت یارانه به دنبال دارد این است که احتمال دارد نامزدهای انتخاباتی برای کسب رای، وعده بالا بردن رقم یارانه را بدهند که این باعث تشویش اذهان عمومی و فشار اقتصادی روی دولت شده و کارامدی دولت هم از دست می رود.

وی با تاکید بر این که ما باید بخش خصوصی را تقویت کنیم، اظهار داشت: الان حتی در  12 پروژه ملی دولت همچنان کارفرماست و بخش خصوصی در حاشیه است در صورتی که بخش خصوصی باید وارد چرخه اقتصاد می‌شد که اتفاق نیفتاده است.

کنعانی مقدم نقدینگی را از دیگر موانع خصوصی سازی برشمرد و افزود: درست است که تورم پایین آمده اما بیش از 1100 میلیارد تومان نقدینگی داریم که مثل دیابت اقتصاد کشور را بیمار کرده است، یعنی پول در اقتصاد وجود دارد اما قابلیت جذب ندارد و فقط باری بر دوش کشور است.

وی با اشاره به راهکارهای حل اقتصاد بیمار کشور اظهار داشت: یک راه این است که اقتصاد فعال شود و رونق شکل گیرد تا پولها جذب شود، دوم اینکه ریاضت اقتصادی بکشیم تا نقدینگی کاهش یابد و دیگر اینکه منابع خارجی وارد شود که این راه نیز تبعات خاص خود را دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در برنامه ششم 23 تا 24 درصد سهم برای منابع خارجی پیش بینی کردیم. به شرط این که دنیا با ما کار کند در غیر این صورت این سهم تحقق نمی‌یابد. ضمن اینکه بانکهای داخلی شرایط این را ندارند که بتوانند پول تزریق کنند.

کد خبر : ۴۳۴۲۱۱