خبرگزاری کار ایران

| 03:22   
کد خبر : ۱۳۷۹۲۳۲

اجاق گازهای ﺧﺎﻧﮕﯽ بدون ترموکوپل توقیف و جمع‌آوری می‌شود

مدیرکل استاندارد استان تهران با تاکید بر اجباری بودن نصب ترموکوپل بر اجاق‌گازها، تاکید کرد: تولید و توزیع این فرآورده بدون ترموکوپل ممنوع است.

اجاق گازهای ﺧﺎﻧﮕﯽ بدون ترموکوپل توقیف و جمع‌آوری می‌شود

به گزارش ایلنا از اداره‌کل استاندارد استان تهران، طاهری در تشریح این خبر گفت: ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ‌ﻫﺎﯼ ﭘﺨﺖ‌ﻭﭘﺰ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ ﺧﺎﻧﮕﯽ (ﺍﺟﺎﻕ‌ﮔﺎﺯ) ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ (ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺷﻌﻠﻪ) ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺟﺎﻕ‌ﮔﺎﺯ (ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺟﺎﻕ‌ﮔﺎﺯ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﯼ، ﺍﺟﺎﻕ‌ﮔﺎﺯ ﻓﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﺟﺎﻕﮔﺎﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﯾﺎ ﻃﺮﺡ ﻓﺮ) الزامی ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺟﺎﻕ‌ﮔﺎﺯ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﻣﻤﻨﻮﻉ است.

وی ادامه داد: ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﻭﺳﯿﻠﻪ‌ﺍی است ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻓﻨﺪﮎ ﻫﺮﺷﻌﻠﻪ ﻧﺼﺐ می‌گردد ﻭ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺒﻮﺩ ﺷﻌﻠﻪ ﺍﺳﺖ.

مدیرکل استاندارد استان تهران ﺑﺎ اشاره ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﺩﺭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻧﺼﺐ ﺁن، به ﻣﺼﺮﻑ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ توصیه کرد: ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﺟﺎﻕ‌ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ کنند.

این مقام مسؤول با تاکید بر الزام تولیدکنندگان بر درج کد ۱۰ رقمی ذیل نشان استاندارد بر روی محوصلات خود، یادآور شد: مصرف‌کنندگان ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، می‌توانند این ﮐﺪ ۱۰ ﺭﻗﻤﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ۱۰۰۰۱۵۱۷ ﺍﺭﺳﺎﻝ کنند.

طاهری افزود: ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺟﺎﻕ‌ﮔﺎﺯ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪﯼ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنین ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۱۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ «ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ» ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮﺯﯾﻊ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ، ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻼﻣﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﯾﺎ تایید ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ایران ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ می‌شود.

گفتنی است، در استان تهران، ۶۸ واحد تولیدکننده اجاق‌گاز با پراونه کاربرد علامت استاندارد معتبر از این اداره‌کل فعالیت دارند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      پیشنهاد امروز