کد خبر: 1000113 A

نرخ تورم کالاهای صادراتی ۲.۶ درصد کاهش یافت

نرخ تورم کالاهای صادراتی در چهار فصل منتهی به بهار سال جاری در مقایسه با نرخ تورم سالانه در زمستان سال ۹۸ به میزان ۲.۶ درصد کاهش یافت.

نرخ تورم کالاهای صادراتی ۲.۶ درصد کاهش یافت

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران اعلام کرد: تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٢٨,٠ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨(برابر با ٢٤.٧ درصد) حدود ٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٢٨,٠ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٢٤.٧ درصد) حدود ٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری نیز در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١.٢ درصد کاهش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٤.٣ درصد) حدود ٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» (٩,٠ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه» (١٧٦.٣درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٨,٨ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٦٩.٣ درصد) ١٩.٥ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های دلاری در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٤- درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٨ (برابر با ٣.٠ - درصد) ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...» (٢٤,١ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و ...» (٤٦٧.٣ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٨٤,٩ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه­ زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٨٧.٥ درصد) ٢.٦ واحد درصد کاهش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٧.٨- درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه­ زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٦.٤- درصد) ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه ­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...» (٣٧,٨ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی  و ... » (٤٤٣.٠ درصد) است.

انتهای پیام/
تورم زمستان شاخص مرکز آمار ایران قیمت کالاهای صادراتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر