ایلنا گزارش می‌دهد؛

ایلنا: در بحث صادرات گاز با توجه به اینکه ایران دارای 18 درصد ذخایر گاز طبیعی جهان است هنوز نتواسته بازیگری مهم در این زمینه…

پربازدیدترین