وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: عابدی جعفری اظهار داشت: از مجموع تحریم‌هایی که سازمان‌ها یا کشورها تا امروز استفاده کرده‌اند نزدیک به 66 درصد آنها با…

پربازدیدترین