کد خبر: 697365 A

با آزمایش نمونه‌ای از مایعاتی که با عنوان ضدیخ داخل چهارلیتری ها عرضه و در بازار مشهد به فروش می رسید ،مشخص شد این کالا به هیچ عنوان ضد یخ نیست زیرا در دمای زیر صفر یخ زد.

به گزارش ایلنا از مشهد ، مهدی مقدسی کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان خراسان رضوی در تشــریح ماجرای کشــف محموله ضدیخ تقلبــی گفت: چندی پیش عوامل بازرســی اتحادیه اتوسرویس های مشــهد حین سرکشی از واحدهای  تحت نظرشان، به نمونه هایی از ضدیخ در ابعاد 4 لیتری برخورد کردند که در هر بســته بندی به جای چهار لیتر سه لیتر مایع وجود داشت.

وی تصریح کرد: در حالی که ضدیخ های شناســایی شده در بســته بندی و با لیبل یک برند معتبر و خوش نام تولید شده بود، موضوع به حوزه معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع داده شد. برهمین اساس نمونه‌هایی  از ضدیخ در اختیار اتحادیه مربوطه بود تحویل کارشناسان شد. بررسی‌های کارشناسی در حالی روی محصول مذکور صورت پذیرفت که در همین راستا، از نماینده رسمی برند معتبر دعوت به عمل آمد تا مشخص شود ضدیخ ها مورد تایید آنهاست یا خیر.

کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت ادامه داد: با حضور نماینده رســمی آنها مشخص شد، ضد یخ تولید شده تقلبی و هیچ ارتباطی با واحــد تولیدی ندارد و افراد متخلف از نام ، نشانی، بسته بندی و اعتبار واحد تولیدی سوء استفاده کرده و اقدام به تولید محصولی تقلبی کرده‌اند. در ادامه نمونه ای از ضد یخ تقلبی برداشته و در دمای زیر صفر قرار داده شد که در نتیجه مشــخص شد، مایعاتی که با عنوان ضدیخ داخل چهارلیتری‌ها ریخته شده بود به هیچ عنوان ضد یخ نیست، چرا که دردمای زیر صفر یخ زد.

 مقدسی در خصوص رد زنی‌های صورت گرفته برای شناسایی محل تولید محموله تقلبی هم بیان داشت: باتوجه به اهمیت ماجرا، یک تیم کارشناسی همراه با بازرسان اتحادیه در پوشش گشـت مشترک، برای رسیدن به سرشاخه توزیع اصلی توزیع ضد یخ تقلبی در مشهد وارد عمل شدند و پس از چندین روز تالش، پی پردند محموله‌ها در شهر آمل تولید و همانجا بسته بندی و توسط باربری به مشهد ارسال می شده اند.

همچنین در همین رابطه مشــخص شد که محموله‌ای دیگر از شهرستان آمل بارگیری و پس از انتقال به مشهد در یکی از باربری‌های سطح شهر مشهد تخلیه شده و آمده توزیع است.

دســتور بازرســی باربری صادر و کارشناسان به همراه اعضای اتحادیــه مذکور به محل مراجعه و موفق شــدند 50 کارتن از ضد یخ های تقلبی را که در بسته بندی های چهارلیتری قرار داشت در محل کشف و توقیف کنند.

کارشناس مسئول معاونت بازرسی افزود: افراد متخلف هر چهارلیتری از مایعی را که فقط شــباهتش با ضد یخ رنگ آن بود 47 هزار تومان به فروش می رســاندند.

 

مشهد کشف محموله ضد یخ تقلبی سازمان صنعت ، معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر