خبرگزاری کار ایران

علی دولیخانی

پخت نذری به مناسبت عید سعید فطر در روستای هرمزگان

هرساله به مناسبت سعید سعید فطر و بر اساس یک سنت قدیمی، حلیم نذری در روستای سیاهوی استان هرمزگان توسط مردم بومی پخت می‌شود.

کد خبر : ۱۴۶۷۵۲۴