خبرگزاری کار ایران

سید مصطفی جعفری

مصدومین آخرین چهارشنبه سال در بیمارستان شهید رجایی قزوین

همه ساله در آخرین شب چهارشنبه سال، رفتارهای افراطی و پرخطر برخی از شهروندان قزوینی حوادث جبران‌ناپذیری را به وجود آورده و موجب مصدومیت‌های شدید خصوصاً به دست‌ها، چشم و بینایی افراد می‌شود.

سید مصطفی جعفری
کد خبر : ۱۴۵۹۱۵۳