بازار تاریخی اردبیل ، از جمله بازار طلافروشان و با پایه‌های چوبی آن مدت‌ها هست خطر احتمال ریزش آن را به دلیل فرسودگی بیشتر کرده و تردد شهروندان را با مخاطراتی مواجه کرده است. به گفته بسیاری از کاسبان بازار اگر مسئولان مربوط به زودی فکری به حال این بافت فرسوده نکنند با متروپل دیگری مواجه خواهیم شد.

،

کد خبر: 1238623