شهرستان مریوان در استان کردستان دارای بیشترین مزارع توتون  است. بیشتر این مزارع در روستاهای اطراف دریاچه زریوار  قرار دارد.

این محصول سال‌ها است که منبع درآمد بسیاری از خانواده‌های کشاورزان این منطقه شده است.

خانواده‌هایی که نسل در نسل، زن و مرد، پیر و جوان مشغول کشت و برداشت این محصول هستند.

در این منطقه ۵۰۰ هکتار اراضی زیر کشت این محصول است که ۶۰۰ نفر کشاورز به صورت مستقیم و ۲۵۰۰ نفر غیر مستقیم مشغول به درآمد زایی هستند و عمدتا این زمین‌های زیر کشت در شهرستان مریوان و سقز قرار دارند.

 

کد خبر: 1135769