کد خبر: 22234 A

از سوس سازمان اعلام شد:

جانبازان شاغل و بازنشسته‌ای که از تاریخ تصویب قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به بعد، به دلیل برکناری از پست‌های مدیریت و سرپرستی و یا جانبازانی که پس از اعاده به خدمت از دوران حالت اشتغال به جهت عدم وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب و همتراز با کاهش حقوق و مزایا مواجه شده‌اند، مشمول این دستور اداری خواهند بود.

معاونت اداری و مالی سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور دستور اداری نحوه محاسبه مابه‌التفاوت حقوق و مزایای جانبازان تنزل پست یافته همکار این سازمان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در دستور اداری صادر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی آمده است: جانبازان (شاغل و بازنشسته) که از تاریخ تصویب قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (۳۱/۳/۷۴) به بعد، به دلیل برکناری از پست‌های مدیریت و سرپرستی و یا جانبازانی که پس از اعاده به خدمت از دوران حالت اشتغال به جهت عدم وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب و همتراز با کاهش حقوق و مزایا مواجه شده‌اند، مشمول این دستور اداری خواهند بود.
«تنزل» عبارت است از تغییر پست سازمانی فرد که منجر به کاهش حقوق و مزایا طبق آخرین حکم کارگزینی قبل از برکناری شود. لازم به ذکر است انتصاب در عناوین شغلی مشابه که به دلیل تغییر درجه / تیپ واحد سازمانی موجب تقلیل حقوق و مزایا شده است، در حیطه شمول تعریف تنزل پست نخواهد بود.
براساس این دستور اداری، مابه‌التفاوت اقلام حقوقی مطابق آخرین حکم کارگزینی قبل از تنزل پست با مبلغ حکم کارگزینی بعد از تنزل پست محاسبه و از تاریخ تنزل پست تا زمان انتصاب در پست همتراز قابل پرداخت خواهد بود.
چنانچه تنزل پست جانبازان معزز قبل از تاریخ ۲۸/۱۲/۸۶ صورت پذیرفته باشد، اقلام حقوقی مشمول محاسبه مابه‌التفاوت مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت عبارتند از حقوق، فوق‌العاده‌های شغل، تخصصی و تحقیقی، ویژه، جذب، تشویقی و تعدیل با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به‌‌ همان سال (من جمله محسابه تفاوت تطبیق) و بعد از تاریخ مزبور اقلام حقوقی حسب سیستم امتیازی عبارتند از شغل، شاغل، رتبه، ایثارگری – تشویقی، ویژه، انگیزش خدمت، خدمت اداری در مناطق جنگی و جذب مدیریت.
در این دستور اداری تأکید شده است: مبالغ ریالی حق مسئولیت، کمک هزینه سوخت، کمک هزینه موبایل، کارانه موقت و همچنین امتیاز سرپرستی یا مبلغ فوق‌العاده سرپرستی و سایر موارد از قبیل فوق‌العاده‌های ماده ۳۹ و...، صرفاً براساس پست مورد تصدی فرد در مقطع زمانی مربوطه قابل محاسبه و پرداخت بوده و مابه‌التفاوتی بابت موارد مذکور منظور نخواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر