کد خبر: 47968 A

یک فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح كرد:

زندگی دشوار بازنشستگان با وجود ۳۰ سال پرداخت حق بیمه

عیدی امسال بازنشستگان در مقایسه با عیدی سال گذشته تنها ۵۲ هزار تومان اضافه شده است/ قیمت یک کیلو گوشت از ۱۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان، یک کیلو برنج ایرانی از ۳۵۰۰ تومان به ۷۰۰۰ هزار تومان، یک حلب روغن جامد ۵ کیلویی از ۱۲ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان رسیده است.

زندگی دشوار بازنشستگان با وجود ۳۰ سال پرداخت حق بیمه

یک فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با انتقاد از عدم تناسب عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با افزایش تصاعدی قیمت‌ها، بر همسان سازی امتیازات بازنشستگان این سازمان و بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید کرد.

محمد سلیمی در این باره به ایلنا گفت: در هفته گذشته میزان عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ۴۰۲ هزار و پانصد تومان اعلام شد که در مقایسه با عیدی سال گذشته تنها ۵۲ هزار تومان اضافه شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که قیمت یک کیلو گوشت از ۱۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان، یک کیلو برنج ایرانی از ۳۵۰۰ تومان به ۷۰۰۰ هزار تومان، یک حلب روغن جامد ۵ کیلویی از ۱۲ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان رسیده است.

سلیمی با تاکید بر همسان سازی امتیازات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری افزود: امتیازهای از قبیل کارت طلایی بیمه تکمیلی، سبد کالا، هزینه گردشگری و وام ازدواج فرزندان که به بازنشستگان کشوری و لشکر تعلق می‌گیرند بایستی مشمول بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز شود.

این فعال جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی شهر ری در ادامه با اشاره به وضعیت سخت معیشتی كارگران بازنشسته، گفت: شعارهایی مانند عدالت اجتماعی، چاره وضعیت ناگوار جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران نیست. 

محمد سلیمی در پایان با بیان اینكه «سازمانی که جمعیتی بیشتر از ۳۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی دارد حتی در دخل و خرج خود به مشکل خورده است» اظهار داشت: بازنشستگان و مستمری بگیران ۳۰ سال پیش از دریافت دستمزد به این سازمان حق‌بیمه نداده‌اند  تا در وضعیت ناگوار فعلی با تورم و گرانی دست و پنجه نرم کنند.

مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر