کد خبر: 32042 A

مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد؛

سهم مصرف مشترکین کشاورزی 2/4 درصد، سهم مصرف مشترکین صنعتی 6/0 درصد، سهم مشترکین سایر مصارف 3/0- درصد و سهم مصرف روشنایی معابر 2/0- درصد تغییر داشته است.


مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمار مربوط به وضعیت صنعت برق کشور در سال 1390 را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: بررسی آماری مربوط به صنعت برق کشور در سال 1390 نشان می‌دهد که علیرغم همه کمبودها و فشارها این صنعت از رشد مناسبی برخوردار بوده هر چند در بخش هایی نیز عملکردی مشاهده نمی شود. همچنین در سال 1390 نسبت به سال 1389 ظرفیت نیروگاهی کشور 3/7 درصد رشد داشته و انرژی تولید شده با رشدی معادل 3/3 درصد در این مقطع زمانی روبرو بوده است.
بر اساس این گزارش در این سال 625 روستای دیگر از نعمت برق برخوردار شده اند که این میزان 2/1 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و به برکت انقلاب اسلامی، 9/99 درصد مردم ایران از این نعمت برخوردار شده اند.
همچنین تعداد مشترکین برق نیز با رشد 7/5 درصدی نسبت به سال قبل به بیش از 27 میلیون مشترک رسیده است.
علاوه بر این بررسی آماری نشان می دهد که سهم مشترکین خانگی در سال 1390 نسبت به سال 1389، 8/1- درصد، سهم مشترکین عمومی 5/2- درصد، سهم مصرف مشترکین کشاورزی 2/4 درصد، سهم مصرف مشترکین صنعتی 6/0 درصد، سهم مشترکین سایر مصارف 3/0- درصد و سهم مصرف روشنایی معابر 2/0- درصد تغییر داشته است.
در همین مدت متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی با 3/0 درصد افزایش از 6/36 درصد در سال 1389 به 9/36 درصد در سال 1390 رسید. متوسط راندمان نیروگاه های وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ نیز در سال 1390 به ترتیب 8/37، 5/33 و 1/30 درصد بوده است. اگرچه برای افزایش راندمان نیروگاه ها نیاز به سرمایه گذاری بیشتری است.
این گزارش در پایان می افزاید: در سال 1390، میزان صادرات برق به کشورهای همسایه 8879 میلیون کیلووات ساعت و میزان واردات برق 3574 میلیون کیلووات ساعت بوده که میزان صادرات و واردات نسبت به سال قبل به ترتیب 2172 و 7251 میلیون کیلووات افزایش یافته است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر